Här grävs kokgroparna från bronsåldern ut.Här grävs kokgroparna från bronsåldern ut.Foto: Jessica Andersson (CC BY)

82 kokgropar i Sunnvära

Antal kommentarer: 0

Tretusenåriga kokgropar där bronsåldersmänniskorna tillagade sin mat, en keramikkruka med okänt innehåll och flera torplämningar från 1800-tal. Det hittade Arkeologerna vid undersökningen av tre fornlämningar i Sunnvära norr om Varberg i våras. Men mycket av platsen är fortfarande en gåta.

I Sunnvära, alldeles invid E6:an och trafikplats Värö, är Deromegruppen i full gång med att bygga en ny husfabrik och på området har det legat tre fornlämningar.

Två av lämningarna – Värö 369 och Värö 372 – låg på sluttningar på var sin sida om en smal dalgång. Tidigare har platsen legat nära en våtmark som idag delvis är överbyggd av E6:an. På båda fornlämningarna hittades spår från brons- och järnålder, bland annat ett stort antal kokgropar, totalt 82 stycken.

IMG_3060Här samlades människor för 3000 år sedan, kanske hade platsen rituell betydelse?Foto: Jessica Andersson (CC BY)

Central samlingsplats

Kokgroparna varierar i storlek, från de minsta på 0,4 meter till de största på 1,7 meter i diameter. Små och stora kokgropar låg tillsammans ofta mycket tätt i grupper, de förknippas vanligen med tillagning av mat. Kokgropar skiljer sig från härdar då de är djupt nedgrävda och fyllda med sten. Maten tillagas genom att den placeras i en grop tillsammans med upphettade stenar, sedan täcks gropen med grästorv. Det ger en jämnare värme jämfört med att laga mat över öppen eld.

I Sunnvära fanns under bronsåldern sannolikt en samlingsplats dit man återkom vid speciella tillfällen, kanske av ceremoniella skäl. Efter 3000 år är kokgroparna de enda spår som återstår. Att de är så gamla vet vi eftersom vi har kunnat datera kol från två av groparna. Genom ytterligare analyser hoppas vi få svar på fler frågor kring kokgroparnas kronologi och funktion.

IMG_3195Lina Håkansdotter spadar sig försiktigt ner i leran för att frilägga krukan. Plasten förhindrar att krukan faller isär.Foto: Jessica Andersson (CC BY)

Vad innehöll krukan?

I östra delen av Värö 369 hittade vi en keramikkruka. Krukan kan vara en flatmarksgrav eller ett nedgrävt förrådskärl. Mer kommer vi få veta när innehållet har undersökts. Kanske hör kärlet samman med den treskeppiga huslämning som framkom strax sydväst om krukan. En preliminär datering av krukan är århundradena före Kristi födelse.

Vi undersökte också en stengrund och två brunnar från historisk tid. De är troligen spår efter två torp från tidigt 1800-tal, inritade på en karta från den tiden som ”Döva Annas” och ”Andrease Tomt”.

Nu väntar rapportarbete och analyser för att få en skarpare inblick i hur det såg ut på platsen under brons- och järnålder.

Dela sidan på

Lämna en kommentar