Ett nytt fynd av ett runstensfragment från Spånga kyrkogård.Ett nytt fynd av ett runstensfragment från Spånga kyrkogård. Foto: John Hamilton (CC BY)

Ännu ett runstensfragment vid Spånga kyrkogård

Antal kommentarer: 0

På årets andra fältdag vid Spånga kyrkogård påträffades ett nytt runstensfragment, det sjätte i ordningen sen starten av den första etappen av projektet 2014.

Det här är det minsta fragmentet hittills, illa medfaret och bara 10 centimeter stort, men det går ändå att utläsa en runslinga och delar av två runor. Se mer om runtolkningen i K-blogg av Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.

Det börjar bli allt svårare att få en samlad överblick över alla runstensfragment som hittats genom åren på olika ställen i närheten av kyrkan. När renoveringarna avslutats hoppas vi därför kunna samla alla spridda bitar för att grundligt gå igenom och kunna bedöma vilka som hör ihop. Man får då jämföra både ristningar och stenmaterial.

Kontakt

John Hamilton, projektledare

Dela sidan på

Lämna en kommentar