Arkeologerna_logo_lila_RGB

Arkeologer till 2017 års fältarbetssäsong

Antal kommentarer: 0

Nu söker vi arkeologer till 2017 års fältarbetssäsong. Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2017.

Statens historiska museer (SHMM) är en central museimyndighet som består av Arkeologerna, Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet. Myndigheten bedriver även museiverk­samhet vid Tumba bruksmuseum. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansiseras främst genom externa uppdrag. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Klicka för att läsa mer om tjänsterna och hur du ansöker.

Dela sidan på

Lämna en kommentar