Från att ha varit närmast gömd i tät granskog har nu, tack vare avverkning av en del träd, stensättningen RAÄ 53:1 återfått något av sitt majestätiska läge med utsikt över Bredestad (i bakgrunden skymtar nuvarande väg 32).Från att ha varit närmast gömd i tät granskog har nu, tack vare avverkning av en del träd, stensättningen RAÄ 53:1 återfått något av sitt majestätiska läge med utsikt över Bredestad (i bakgrunden skymtar nuvarande väg 32). Foto: Marita Sjölin (CC BY)

Arkeologi i Bona, Aneby

Antal kommentarer: 0

Under september månad 2014 undersöker arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Öst fornlämningar i Bona, Bredestads socken, Aneby. Arbetet utförs med anledning av att Trafikverket planerar att bygga om delar av väg 32 förbi Aneby. Undersökningarna berör tre olika fornlämningar: en grav i form av en stensättning, en boplats med lämningar efter ett treskeppigt långhus och ett område med härdar.

Läs mer om undersökningen på projektets sida.

Kontakt

Marita Sjölin, Riksantikvarieämbetet UV Öst

Dela sidan på

Lämna en kommentar