Undersökningsområdet är beläget på norra sidan av Motala ström,. Norra kajen ligger i området på andra sidan Hamnbron. I bildens vänsterkant skymtar den gamla Tullkammaren.Undersökningsområdet är beläget på norra sidan av Motala ström,. Norra kajen ligger i området på andra sidan Hamnbron. I bildens vänsterkant skymtar den gamla Tullkammaren.Foto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologi på Skeppsholmen – Inre hamnen i Norrköping

Antal kommentarer: 0

I början av september 2016 börjar vi arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping, mellan Saltängsgatan och Norra kajen. Området på norra sidan av Motala ström ska omvandlas från hamn och industriområde till bostadsbebyggelse.

På 1600- och 1700-talen var området en vattenomfluten ö som då kallades Skeppsholmen. Tidigare har här funnits arbetsplatser av skiftande karaktär och ett kvinnofängelse:

  • Kronan hade ett spritbränneri här som anlades år 1779.
  • På 1700-talet fanns fängelset , Spinnhuset, här och bredvid det odlades tobak i stor skala i en ”Tobaksplantage”.
  • Skeppsvarv och hamn åtminstone sedan slutet av 1500-talet.

Läs mer på projektsidorna och följ undersökningen på Facebook!

Kontaktpersoner

Magnus Stibéus 010-480 81 66
Karin Lindeblad 010-480 81 55

Dela sidan på

Lämna en kommentar