Hanna Gudmundsdottir i färd med att påbörja undersökningen. I bakgrunden ses Tölö kyrka. Foto från öster Hanna Gudmundsdottir i färd med att påbörja undersökningen. I bakgrunden ses Tölö kyrka. Foto från öster.Foto: Petra Nordin (CC BY)

Arkeologisk undersökning vid Tölö kyrka, Kungsbacka

Antal kommentarer: 0

Under augusti månad undersöker Arkeologerna Mölndal den södra delen av fornlämningen Tölö 124 som är ligger strax öster Tölö kyrka i Kungsbacka kommun, Halland. Vid förundersökningen förra året fann vi boplatsspår från förhistorisk tid och två husgrunder från nyare tid.

Läs mer om resultaten från förundersökningen 2015 (pdf-fil) i Riksantikvarieämbetets digitala rapportarkiv Samla.

Den som är intresserad av att veta mer om tidigare arkeologiska undersökningar på åsen invid kyrkan i Tölö kan läsa här (pdf) eller ladda ner rapporten UV Väst Rapport 2007:11 (pdf-fil).

Visning

Torsdagen den 19 augusti kl 18.00 anordnar vi en visning av undersökningen. Varmt välkomna!

Undersökningsplatsem vid Tölö kyrkaUndersökningsplatsem vid Tölö kyrka

 Petra Nordin schaktar fram boplatsspår på en terrass nedanför kyrkan. Foto från väster. Petra Nordin schaktar fram boplatsspår på en terrass nedanför kyrkan. Foto från väster.Foto: Hanna Gudmundsdottir (CC BY)

Petra Nordin mäter in en husgrund från nyare tid. Foto från österPetra Nordin mäter in en husgrund från nyare tid. Foto från öster.Foto: Hanna Gudmundsdottir (CC BY)

Kontakt

Petra Nordin, 010-480 82 04

Dela sidan på

Lämna en kommentar