Under 2016 grävdes en boplats från bronsålder och äldre järnålder vid Ribby ängar i Västerhaninge.