E22 Linderöd

Nytt om analyser från Linderödsprojektet

Det har varit ganska tyst ett tag här på bloggen från Linderödsprojektet. Men nu börjar analysresultaten så smått att ramla...

Fältarbetet vid Linderöd avslutas

Utgrävningarna vid Linderöd, som pågått i drygt två månader, är nu i sitt absoluta slutskede. De sista röseprofilerna dokumenteras, kompletterande...

Röjningsröse med spår efter rituella handlingar

Undersökningarna vid Linderöd går nu snart in på sista fältveckan. Under de senaste veckorna har arkeologerna jobbat hårt i det...

Stensättningar eller ceremoniella monument

Det är nu bara några få veckor kvar av undersökningarna vid Linderöd. Utöver de fyra platserna med fossil åkermark, undersöker...

Välröjda odlingsytor och boplatsspår vid Linderöd

Undersökningarna utanför Linderöd har nu pågått i sju veckor. Efter avbaningen framträdde det fossila odlingslandskapet med allt större tydlighet. På...

Nytt från Linderöd

Utgrävningarna på Linderödsåsen fortsätter och denna vecka har vi successivt växlat över från schaktning till undersökning av stensättningar och röjningsrösen....

Roterande sopborste gör succé i Linderöd

Den tredje grävveckan på Linderödsåsen börjar gå mot sitt slut. Det har varit intensiva och slitsamma dagar med schaktning från...

Ny utgrävningsmetod testas i Linderöd

Vi är en bit in i den andra grävveckan och det hårda arbetet med rensa fram odlingsytor, röjningsrösen och stensättningar...

Undersökningarna vid E22 Linderöd är igång

Nu är undersökningarna på Linderödsåsen i Skåne (mellan Lund och Kristianstad) äntligen igång. På agendan står undersökningar av fossil åkermark...