ESS vid Lund

Rapportarbete och en utställning om grävningarna på ESS

Förra året vid den här tiden var grävningarna i full gång på ESS-området nordost om Lund. Nu, ett år senare,...

5800 år gammal stenåldersby

De arkeologiska fältundersökningarna på ESS området avslutades i november förra året. Det är under denna del av arbetet som vi...

Vi hittade guld också!!

Nu är grävningen på ESS-området avslutad och allt är ihoppackat och inkört. Redan innan vi hann köra därifrån var nästa...

Utsikt från projektledarrummet

Som projektledare på en arkeologisk utgrävning missar man mycket av det roliga. Det mesta faktiskt. Inte det att man aldrig...

Att ha haft höstlovslediga barn på besök

Fältarbetet går mot sitt slut och även om det känns vemodigt så här på upploppet så tror jag att många...

En jordbruksbygd etableras

Dagarna och veckorna rusar iväg och vi är i slutfasen av de arkeologiska undersökningarna vid ESS. Även om vi fortfarande...

Lunds största gravfält från romersk järnålder

Ute på objekt 2 har vi hittat det hittills största gravfältet från romersk järnålder i Lundatrakten. Liknade gravar från samma...

Bland Skånes första bönder

Tack vare att det finns riktigt gott om förkolnade sädeskorn från både stenålder och järnålder här på ESS området kommer...

Spåra bebyggelse med hjälp av nio hus

Den arkeologiska undersökningen av ESS-området är indelad i tre mindre delområden och i det här inlägget kommer jag att berätta...

En tidigneolitisk brunn?

Mer än 30 arkeologer utspridda över strax över 10 hektar ger en viss känsla av ödslighet när man blickar ut...

Här har det stått en dös

Full fart på ESS-området!

Avbaningen är klar och nu gräver vi för fullt på ESS-området utanför Lund. Det kommer många fynd varje dag, här...