Under 2012-2013 grävdes ett större område i Bälinge. Här har människor levt och verkat i omgångar sedan yngre stenåldern. Flera hus och gårdar från järnåldern hittades och bland annat 1,3 kilo keramik, 2,1 kilo ben, 1,4 kilo bränd lera, en benkam och nära 200 metallföremål.