Området mellan industriområdet Fiskeby och Pryssgården är en av Östergötlands mest intensiva fornlämningsmiljöer. Här finns spår av ett stort antal gårdar från bronsålder och äldre järnålder.

Under hösten fortsätter de arkeologiska undersökningarna då vi flyttar över till andra sidan E4:an till Pryssgården. Kanske kommer vi att hitta fler spår efter bronsålderns människor.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.