Nu är de första analysrapporterna här!

Nu påbörjas publiceringen av forskarnas analysrapporter från den stora utgrävningen i Gamla Uppsala. Vår projektledare Lena Beronius Jörpeland har all anledning att vara glad! – Det är fantastiskt att projektet nu efter sex år kommit så långt att resultaten och analyserna kan publiceras. Alla dessa rapporter innehåller var och en många spännande ingångar till fortsatt forskning om järnålder och medeltid i…

Medeltida Enköpings hemligheter avslöjas i sommar

Resterna av medeltida Enköping ser dagens ljus. Nu har en av landets största stadsarkeologiska utgrävningar som påbörjades i fjol dragit igång för säsongen. – Vi räknar med att komma ner i 1100-talet, säger arkeologen Mathias Bäck. Platsen som undersöks låg i början av medeltiden direkt vid strandkanten men på grund av landhöjningen flyttades strandlinjen ca…

Ny bok om människor och byggnader

Ett FoU projekt har gått i hamn! Gunhild Eriksdotter och vår arkeolog Mats Anglert har sammanställt en Idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi. I boken ”Människor byggnader sammanhang” lägger författarna grunden för en byggnadsarkeologi med utgångspunkt i människan och boendet. En tankeväckande bok, med fokus på byggnaders biografi och vad de kallar bo-perspektivet, som också är vacker…

Ny bok om osteologi och vikingatid

Vår osteolog Caroline Ahlström Arcini har skrivit en ny bok ”The Viking Age: A Time with Many Faces”, där flera års samlad forskning kring vikingatida människor presenteras. Utifrån osteologiska material diskuterar Caroline olika aspekter av demografi och hälsa. I boken lyfter Caroline Ahlström Arcini även fram effekter av migration, från spridning av sjukdomar till flyttningsmönster…

Unikt fynd av inälvsparasit från stenåldern

Ett av världens nordligaste och äldsta fynd av piskmask har hittats i Sverige. Ägg från inälvsparasiten återfanns i en 7000 år gammal grav vid Strandvägen i Motala. –Det är troligen det äldsta fyndet som gjorts i en grav av en mänsklig parasitsjukdom i världen, säger paleoekolog Jonas Bergman på Arkeologerna. Den arkeologiska utgrävningen av en…

Snus från 1700-talet hittat i Norrköping

En liten snusdosa från 1700-talet hittades vid utgrävningen i Inre hamnen. Den gömde på en överraskning – mellan 200-300 år gammalt snus.  – Det är ett spännande fynd, säger Karin Lindeblad på Arkeologerna. Finkeramik från Kina, gnistrande vinglas, fiskben och husgrunder från det gamla kronobränneriet. Arkeologerna vid Statens historiska museer har hittills hittat en veritabel…

Utgrävningen av medeltida Enköping fortsätter

I början av juni fortsätter utgrävningen vid Stora torget i Enköping.  Det är en av landets största stadsarkeologiska undersökningar på den tomt där stadshotellet tidigare stod. Tillsammans med resultaten från förra året kommer vi att få en ny, unik och bättre bild av Enköpings rika medeltidshistoria.  Mellan juni och november 2018 ska ett 20-tal arkeologer och specialister…

Final för den stora utgrävningen i Gamla Uppsala

Ta del av forskarnas rykande färska resultat – rapporten och en populärvetenskaplig bok släpps samtidigt. Under en helg berättar vi om vad bland annat om stolpmonumentets gåta och människorna som levde i Gamla Uppsala. Var? Gamla Uppsala museum När? 18-19-20 maj 2018 Fredagen den 18 maj 18.30  Kristina Ekero Eriksson håller föredrag om sin nya…

Arkeologerna får ny regionchef

Marie Ohlsén, 52 år, som är Arkeologernas nya regionchef i Linköping kommer närmast från Östergötlands museum där hon varit chef för avdelningen Kulturfastigheter och teknik.  Marie har lång erfarenhet av arbetsledande befattningar och har bland annat jobbat som projektledare inom arkeologi. – Jag har arkeolog och historia i botten men sedan 13 år tillbaka har…

Arkeologi i södra Bredestadsdalen

Södra Bredestadsdalen i Småland var en viktig knutpunkt för kommunikation och säte för en vikingatida storgård för 1000 år sedan. Det visar flera arkeologiska undersökningar under 2000-talet. På fredag invigs den nya vägen. Vi har tillsammans med Jönköpings läns museum undersökt flera fornlämningar i området eftersom väg 32 och 132 får nya sträckningar. Södra Bredestadsdalen, sydost…

Ny arkeologisk utgrävning vid Biskopstuna

Den 6-31 augusti pågår en forskningsutgrävning vid lämningarna av ärkebiskopsborgen Biskopstuna i Österskär. En georadarundersökning från 2014 visar strukturer under marken intill borgruinen som inte är kända sedan tidigare. Dessa ska nu undersökas av arkeologer tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien. Biskopstuna är en ruin med få motsvarigheter…

Arkeologi i Systrahagen

I Norrköping planerar man för ny bebyggelse i södra delen av Pryssgårdsparken och Arkeologerna är först på plats. Området kring Pryssgården och Fiskeby var tättbefolkat under yngre bronsålder och äldre järnålder. Strax intill platsen har stolphål och härdar från äldre järnålder undersökts tidigare. Det nu aktuella området har i historisk tid hört till Fiskeby och har…