Bokrea i Linköping

Lördagen den 24 februari medverkar Arkeologerna i Linköping i bokrea på Stadsbiblioteket. Detta gör vi i regi av ”Närodlad bokrea”, arrangerat av bokproducenter i Östergötland. Plats: Stadsbiblioteket i Linköping Tid: 24 februari, kl 10-16. Arrangemanget är ett tillfälle för oss att möta en bred bokälskande publik, och för en publik som vanligtvis inte söker sig…

Runstensletning vid Spånga kyrka

Muren vid kyrkogården i Spånga kyrka i Stockholm var skraltig och i behov av en makeover. Arkeologen John Hamilton berättar om vad som dök upp i jorden under arbetet. Under tre års tid pågick arbetet med att montera ner delar av den och sedan bygga upp sten för sten. Totalt hittades nio runstensfragment, ett fragment av…

Vi söker arkeologer inför fältsäsongen

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala. Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för…

Se 4000 år gamla gravar i 3D

Flera 4000-åriga gravar från stenålder undersöktes under utgrävningen i Hjärup i Skåne 2017. I en av gravarna påträffades en mycket fin flintdolk. Nu kan du se hur några av gravarna såg ut i 3D. I en stenkistegrav fanns fragmenterade människoben, tandemalj och delar av rörben samt delar av ett kranium som låg utanför stenkistan. Det…

Nytt om järnåldersgården i Vackerby

Undersökningen av järnåldersgårdarna i Vackerby har avslutats i fält. Här framställdes tjära och rötades lin men troligen var det ingen avundsvärd plats att bo på… Under september 2017 undersöktes ett område i Vackerby, nära Frustuna norr om Gnesta. Bebyggelsen tycks under järnålder ha bestått av mindre gårdsenheter men det finns även tecken på att två…

Är du Arkeologernas nya IT-arkeolog?

Arkeologerna bedriver en modern och effektiv konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med hög ambition att förmedla och skaffa ny kunskap om vårt förflutna. Vi är en del av myndigheten Statens historiska museer. Vi består av drygt 100 medarbetare som är fördelade på våra fem kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal. Enheten Redaktion och…

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering Författare: Mats Anglert och Stefan Larsson (red) Häftad 526 sidor ISBN 978-91-983901-2-4 Förtätningen av våra innerstäder under senare år har medfört att ett stort antal arkeologiska undersökningar gjorts och fortsatt kommer att behöva göras. Ny kunskap läggs regelbundet i dagen. Samtidigt pågår en omprövning av utgångspunkterna för förståelse och…

Vi ser fram emot 2018!

Det har varit ett spännande 2o17 med många intressanta utgrävningar, fynd och resultat. Nu ser vi fram emot 2018! Vi på Arkeologerna önskar alla en God Jul, Midvinterhälsningar och ett Gott Nytt År. Ladda ner vårt julkort som PDF

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD – kontinuitet och förändring ISBN: 9789198390117 Häftad 291 sidor Av Magnus Artursson (red.), Anders Kaliff (red.), Fredrik Larsson (red.) Rasbobygden har tidigare ofta betraktats som ett perifert område i förhållande till de centralområden som funnits i östra Mellansverige under tidsperioden 1100 BC till 1100 AD, trots att bygden är mycket…

Arkeologerna och SHMM om #utgrävning­pågår

Dagens Nyheter publicerar i dag, 30 november, ett upprop undertecknat av 387 kvinnliga arkeologer. Under hashtagen #utgrävningpågår höjer de en enad röst mot sexuella trakasserier och övergrepp. – Att läsa dessa berättelser från arkeologer gör mig både oerhört arg och ledsen, säger Maria Jansén överintendent på Statens historiska museer. Bra är dock att frågan kommer…

Medarbetare får fint museipris

Östergötlands museums Cnattigiuspriset går till Göran Tagesson på Arkeologerna. Han får bland annat priset för sin ”förmåga att göra de ibland komplexa arkeologiska resultaten begripliga”. Arkeologen och docenten Göran Tagesson har under flera år forskat om Linköping och Östergötlands historia och lett många arkeologiska undersökningar i länet. Hans avhandling Biskop och stad – aspekter på…

Stor stenålderskonferens i Norrköping

5000-åriga ansikten, gömda boplatser under torven, nya rön kring Ostlänken och spännande fynd från gravar. Nu drar Sveriges största stenålderskonferens igång för andra året i rad. Hur levde människorna för 6000 år sedan och kan ny teknik ge svaret på olösta gåtor? Det är bara några frågor som ska diskuteras under konferensen ”Stenålder – Forskning,…