Medeltida kyrkor, äldre gravar, söndervittrade murar och renoveringar. Vi på Arkeologerna genomför undersökningar i kyrkomiljöer. Ombyggnader eller renoveringar av kyrkor och kyrkogårdsmurar, liksom ledningsdragningar ger värdefull kunskap. Landets många kyrkor är en betydelsefull del av vårt kulturarv. Kyrkoarkeologin studerar och förmedlar historiska och arkitektoniska förändringar genom kyrkornas 1000-åriga historia.