Blogg

Blogginlägg 2018.01.23

Skeppsholmen i Norrköping

Idag finns inget i den stora asfalterade ytan som visar att området en gång var en vattenomfluten ö.

Blogginlägg 2018.01.18

Uroxe eller neolitisk tjur?

Benet på bild heter centrotarsale och sitter i hasleden på bakbenet och hittades i ett torvlager i höstas utanför Flädie...

Blogginlägg 2018.01.15

Hertigens nya stadsdel

Nu är våra undersökningar i Inre hamnen i Norrköping igång. Läs mer om stadsdelen Nya staden och Skeppsholmen.

Blogginlägg 2017.12.31

Sveriges mäktigaste man ägde Norrtil

... och gick ett fruktansvärt öde tillmötes.

Blogginlägg 2017.12.28

Teknisk keramik från hyttan

Vilken funktion kan detta lerblock som hittades på hyttans golv ha haft?

Blogginlägg 2017.12.22

God Jul

God Jul! Vi ses nästa år med nya benfynd från Arkeologerna.            

Blogginlägg 2017.12.21

En förhistorisk smedja vid Ribby!

Vi lovade att återkomma med analysresultat vad gäller smedjan som undersöktes under hösten 2016. Vid undersökningen samlades träkol från ässjan...

Blogginlägg 2017.12.18

Härfrån gick båten till Sigtuna

Den gamla gården i Norrtil som vi började undersöka i höstas, ligger i dag lite avsides, högst upp på Mjärden...

Blogginlägg 2017.12.18

Hund i brunn

Kranium av hund från Knästorp, Skåne. Skallen hittades i en brunn från folkvandringstid/vendeltid och kommer från en lite speciell hund,...

Blogginlägg 2017.12.14

Cecilia Krakow om anfallet på Gullberg

I en målande beskrivning av ett anfall mot Gullberg 1612 beskrivs hur Gullbergs fäste var uppbyggt

Blogginlägg 2017.12.11

Vinteruppehåll i fältarbetet

Nu täcks lämningarna efter Gullbergs fäste över inför vintern. Till våren kommer de att avtäckas och visningar erbjudas på plats

Blogginlägg 2017.12.08

En yttre mur och vall

Resterna efter ett utanverk som gränsat mot Göta älv har tagits fram