Blogg

Blogginlägg 2016.04.13

Ny utgrävningsmetod testas i Linderöd

Vi är en bit in i den andra grävveckan och det hårda arbetet med rensa fram odlingsytor, röjningsrösen och stensättningar...

Blogginlägg 2016.04.11

Undersökningarna vid E22 Linderöd är igång

Nu är undersökningarna på Linderödsåsen i Skåne (mellan Lund och Kristianstad) äntligen igång. På agendan står undersökningar av fossil åkermark...

Blogginlägg 2016.03.16

Kvartsavslag i Sveden

Sökandet fortsätter efter stenålderns lämningar inom korridoren för den planerade Ostlänken. Den här veckan har sökschakten dragits i närheten av...

Blogginlägg 2016.02.18

Stadsodling – intet nytt under solen

Fenomenet stadsodling är definitivt inte något nytt. Arkeologerna har de senaste åren fått fram bevis för omfattande äldre stadsodlingar i...

Blogginlägg 2015.11.27

Tar en paus nu…

Fältsäsongen 2015 på Kolmården närmar sig sitt slut. Antalet timmar då det inte är för mörkt att arbeta minskar hastigt....

Blogginlägg 2015.11.24

Mörkret faller på

Den här veckan håller vi till vid Karlsmossen, 3 km väster om Åby. Ytan som undersöks nu är en svag...

Blogginlägg 2015.11.20

Vinterstövlar på!

Idag har vi undersökt två platser inne i skogen dit vi inte har kunnat transportera in någon grävmaskin. Det innebar...

Blogginlägg 2015.11.18

Förflyttning

Fyra kilometer sydväst om Gullvagnen ligger Mörka Getsjön. Dit flyttade vi grävmaskinen idag för att undersökt två mindre ytor intill...

Blogginlägg 2015.11.16

Våtmarker

Mossar och våtmarker är såväl goda geologiska arkiv som presumtiva ”fällor” arkeologiskt material. Möjligheterna är stora att finna fynd och...

Blogginlägg 2015.11.13

Gullvagnen – ytterligare fynd

Knappt 100 meter väster om sjön Gullvagnen har vi nu gjort det tredje nyfyndet. I en granplantering som tidigare varit...

Blogginlägg 2015.11.12

Gullvagnen – nyfynd

I en sandsluttning vid sjön Gullvagnens nordvästra del, mitt emot badplatsen, har vi hittat ännu fler lämningar. Återigen märks de...

Blogginlägg 2015.11.11

Föremål av kvarts

Just nu utreder vi ett område intill våtmarken söder om sjön Gullvagnen, Objekt XV. Längs med den finns ett flackare...