Blogg

Blogginlägg 2016.10.05

Sveriges äldsta ansikten

På en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Åkersberga norr om Stockholm, har arkeologer hittat några av Sveriges äldsta kända avbildningar av...

Blogginlägg 2016.10.04

Tre gårdslägen i Fjelie by

Nu har vi grävt i 6 veckor och börjar få ett grepp om undersökningsytan. Vi vet att det är tre...

Blogginlägg 2016.10.03

Samlade fynd under veckan

En rad vackra fynd har dykt upp, bland annat en liten bronsnyckel.

Blogginlägg 2016.10.03

”Stenålder överallt”

Måndag morgon. Vi har förflyttat oss något österut på ön vid Bäckeby. Den här gången drar vi sökschakt nära E4:an...

Blogginlägg 2016.10.03

En första utvärdering

Ni som läser våra inlägg har förstått att insamling av metallföremål är en viktig del av Vikhemsprojektet.

Blogginlägg 2016.10.03

Spikklubba

Jag tänkte då och då lyfta fram exempel på växter vi hittar, och lite kort presentera dem i sin historiska...

Blogginlägg 2016.09.30

Då var det slut!

Vi har nu packat ihop och lämnat Ribby ängar för denna gång och boplatsen Västerhaninge 398:1 är färdigundersökt. Vi vill...

Blogginlägg 2016.09.29

Fint besök i Vikhem

Idag fick vi besök på grävningen av professsor Mats Roslund.

Blogginlägg 2016.09.29

Nyfynd vid Bäckeby

De hittills goda resultaten i sökandet efter stenålderslokaler har inneburit att vi tilldelats några nya ytor som ska undersökas.

Blogginlägg 2016.09.29

Dammen i Krapperups slottspark

I veckan har vi tagit prover i Stutadammen i Krapperups slottspark. Våra förhoppningar är att proverna är proppfulla av pollen...

Blogginlägg 2016.09.28

Ett hus från 500-tal

Nu börjar vi äntligen få fram spåren efter de hus som järnåldersmänniskorna bott i!

Blogginlägg 2016.09.28

Besök i fält

Idag kom en grupp seniora kvartärgeologer och arkeologer förbi vår utredning vid Bäckeby. Deras intresse är förståeligt. För drygt 25...