Blogg

Blogginlägg 2014.09.30

Hur dokumenterar vi spåren efter det förflutna?

Vid första anblick av undersökningsområdet i kvarteret Eddan slås man främst av spåren efter den fragmenterade bebyggelsen; men det finns...

Blogginlägg 2014.09.19

Bebyggelse på tomt 79

De senaste veckorna har vi arbetat med att ta fram och dokumentera den yngre bebyggelsen som funnits utmed Djurgårdsgatan. Mycket...

Blogginlägg 2014.09.05

Jordbrukande stadsbor

Liksom de allra flesta äldre städer i Sverige hade Linköping tidigare omfattande områden med åkermark, betesmark och ängsmark. Dessa markområden...

Blogginlägg 2014.08.26

Spikklubba, fläder och hallon

Nu är schaktningsarbetena snart klara och vi har så smått börjat undersöka tomterna för hand. I det äldsta kartmaterialet från...

Blogginlägg 2014.03.31

5800 år gammal stenåldersby

De arkeologiska fältundersökningarna på ESS området avslutades i november förra året. Det är under denna del av arbetet som vi...

Blogginlägg 2013.12.05

Vi hittade guld också!!

Nu är grävningen på ESS-området avslutad och allt är ihoppackat och inkört. Redan innan vi hann köra därifrån var nästa...

Blogginlägg 2013.11.08

Utsikt från projektledarrummet

Som projektledare på en arkeologisk utgrävning missar man mycket av det roliga. Det mesta faktiskt. Inte det att man aldrig...

Blogginlägg 2013.11.05

Att ha haft höstlovslediga barn på besök

Fältarbetet går mot sitt slut och även om det känns vemodigt så här på upploppet så tror jag att många...

Blogginlägg 2013.10.30

En jordbruksbygd etableras

Dagarna och veckorna rusar iväg och vi är i slutfasen av de arkeologiska undersökningarna vid ESS. Även om vi fortfarande...

Blogginlägg 2013.10.24

Lunds största gravfält från romersk järnålder

Ute på objekt 2 har vi hittat det hittills största gravfältet från romersk järnålder i Lundatrakten. Liknade gravar från samma...

Blogginlägg 2013.10.21

Bland Skånes första bönder

Tack vare att det finns riktigt gott om förkolnade sädeskorn från både stenålder och järnålder här på ESS området kommer...

Blogginlägg 2013.10.18

Spåra bebyggelse med hjälp av nio hus

Den arkeologiska undersökningen av ESS-området är indelad i tre mindre delområden och i det här inlägget kommer jag att berätta...