Blogg

Blogginlägg 2016.09.07

Guidning i Tråsättra

Guidade turer på stenåldersboplatsen i Tråsättra! Söndagen den 18 september klockan 15.00 Onsdagen den 21 september klockan 15.00 Onsdagen den...

Blogginlägg 2016.09.07

Ömsom svin och ömsom vatten

En dag fylld av ömsom svin och ömsom vatten. Delar av dagen ägnades åt Kronobränneriets svinhus och svingård. Gödsellagren från...

Blogginlägg 2016.09.06

”Wåningshuset” dokumenteras

Idag har vi dokumenterat sydvästra hörnet av Kronobränneriets ”Wåningshus” och i ett annat schakt påträffades en kullerstensläggning från gården. Preliminära...

Blogginlägg 2016.09.06

Fotografering med drönare i Tråsättra!

Drönare: (bildning till äldre svenska dröna ’ljuda högt’ eller möjligen ombildning av medellågtyska drône ’bihane’), hanligt honungsbi. Drönare är klumpigt...

Blogginlägg 2016.09.06

Det är något kufiskt i Ribby

Det är inte bara det att vi kufar till arkeologer gräver här och där på ytan. Nej; idag letade Maria...

Blogginlägg 2016.09.05

Bebyggelse vid Kronobränneriet

Nu börjar vi hitta bebyggelse vid Kronobränneriet. Karin rensar här fram en grund i området för ”Wåningshuset för Inspectorn och...

Blogginlägg 2016.09.05

Största anläggningen klar

Ibland är det bara för stort…Malin har expedierat utgrävningens största anläggning hittills.

Blogginlägg 2016.09.02

Vad malde säljägarna på den här?

Vass växte säkert vid Tråsättras strand, och av jordstammen kan man mala mjöl.

Blogginlägg 2016.09.02

Vikingatida bjällerklang i schaktet!

Den lilla bjällran är tillverkad av kopparlegering, brons eller mässing och har förmodligen burits av ett barn för länge sedan.

Blogginlägg 2016.09.02

Allt är så orört

Det är något alldeles visst med stenåldersboplatsen i Tråsättra. Till skillnad från många andra utgrävningar finns här inget mischmasch med...

Blogginlägg 2016.09.01

Under gatan – lite knappologi! 

Här låg en metallknapp, tappad på 1860-talet. Knappen har suttit på ett plagg från J A Cyrus skrädderi vid Tyska...

Blogginlägg 2016.09.01

En lågtemperaturugn

På Ribby arbetar vi som bekant med mycket olika typer av gropar. Den senaste är det ni kan se i...