Publikation

Publikation

Runstensfragment i muren

Under arbetet med att lägga om en kyrkogårdsmur i Spånga dök plötsligt flera runstensfragment upp.

Publikation

Kungsbacka gamla torg

Rapport 2018:18. Arkeologisk förundersökning, Halland. Christina Rosén

Publikation

Skälshögslägret 1676

Rapport 2018:12. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Kennet Stark

Publikation

GC-väg Arrie–Käglinge

Rapport 2018:1. Arkeologisk utredning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Byar i gränsbygd

Från vikingatida gårdar till frälsebyar. Om människor och byar i sydvästra Småland och hur de förändrats genom århundradena.

Publikation

Krapperups trädgård

Små prover kan gömma på mycket kunskap. 2016 togs pollen- och växtmakrofossilprover från en damm i en trädgård i Skåne.

Publikation

Ett stort långhus i Hamneda

Läs mer om fyndet av ett stort och oväntat långhus från folkvandringstid i Småland.

Publikation

Brädholmen i Oskarshamn

Rapport 2018:13. Arkeologisk utredning, etapp 1. Småland. Alf Ericsson

Publikation

Apotekaregatan

Rapport 2018:14. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Trafikplats Lunds Södra på väg E22

Rapport 2017:127. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Fiskeanläggningar i Motala ström

Vi har ett resultat! Läs mer om de spännande utgrävningarna vid Motala ström i den dagsfärska rapporten.

Publikation

Medeltida metallhantverk i Motala

Fantastiska metallfynd dök upp under de spännande utgrävningarna i Motala. Läs mer om arkeologi vid Strandvägen.