Publikation

Publikation

Gamla staden 8:1 m fl

Rapport 2018:69. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Skåne. Annika Knarrström

Nyhet

at Upsalum – människor och landskapande

Bok, 2018. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Nu presenteras de vetenskapliga resultaten från en av Sveriges största utgrävningar i vår nya bok!

Publikation

Kabelschakt i Ullstämma

Rapport 2018:50. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Arkeologisk utredning på Guntorps äng

Rapport 2018:60. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Arkeologisk utredning på Solbergamarken

Rapport 2018:061. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Schaktningsövervakning längs Verkstadsvägen, Motala

Rapport 2018:55. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Gårdslämningar från äldre järnålder

Rapport 2018:56. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Mellan Värö och Sunnvära

Rapport 2018:59. Arkeologisk förundersökning, Halland. Kajsa Andreasson med bidrag av Johannes Nieminen

Publikation

Kvidinge 1:14 och 1:21

Rapport 2018:57. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

De förhistoriska gårdarna vid Ribby ängar

Rapport 2018:32. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Fredrik Larsson och John Hamilton m fl

Publikation

Schaktningsövervakning vid Gärstad

Rapport 2017:150 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Planerad elkabel

Rapport 2018:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Skåne, Magnus Andersson