Publikation

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk

Örter, gamla växter och spåren från gömda trädgårdar handlar rapporten från utgrävningen i Axmar bruk i Gästrikland om.

Publikation

Lommabanan vid Stävie

Rapport 2018:29. Arkeologisk förundersökning 2017, Skåne. Bo Friman

Publikation

Utbyggnad av västra stambanan till dubbelspår

Rapport 2018:26. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2017. Skåne, Bo Friman

Publikation

Bjärred och Borgeby

Rapport 2018:23. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark

Publikation

Östra Torn 29:8 och 27:2

Rester av stolphål, gropar och härdar samt ett långhus utanför Lund. Magnus Andersson med bidrag av Per Lagerås

Publikation

En stenkammargrav, en sandarnaboplats (…)

Rapport 2018:33. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Inför ombyggnation av väg 913

Rapport 2018:16. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Nathalie Hyll m. fl. Flinta och djurben från bland annat stenålder hittades i Flädie.

Publikation

Boplatser med spår från yngre stenålder, brons- och järnålder

Rapport 2018:17. Arkeologisk utredning och förundersökningar, Halland. Johannes Nieminen m. fl.

Publikation

Fornlämningar utmed väg 156

Rapport 2018:21. Arkeologisk utredning och kompletterande utredning steg 1, Västergötland. Jessica Andersson med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

GC-väg längs väg 740

Rapport 2018:22. Arkeologisk utredning steg 2 2017, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

Gång- och cykelväg

Rapport 2018:11. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark

Publikation

Nya Lödöse Rapport 2018:1

En medeltida vallgrav och många spännande fynd dök upp vid en av västsveriges största stadsgrävningar någonsin. Nu är första rapporten här!