Rapport

Ljungaviken etapp 2, yta A

Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016, Blekinge. Mathilda Kjällquist och Bo Friman m fl

Jutskåran – skärmytsling eller slag?

Rapport 2017:109. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson och Maria Lingström

Röjningsrösen och kolbottnar i Månsarp

Rapport 2017:103. Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Alf Ericsson och Johan Stenvall

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Stenåldersboplatser och torp i Almnäs

Rapport 2017:95. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg

Elvatusenårig boplats i Lundby

Rapport 2015:109. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Vista skogshöjd

Rapport 2015:104. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Tjärdalar och fyndplats

Rapport 2015:105. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Förundersökning vid Gamlestadens fabriker

Rapport 2015:2. Arkeologisk förundersökning Västergötland. Jonathan Pye m. fl.

Fossil åker

Rapport 2015:110. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Mesolitikum och modern tid i Almnäs

Rapport 2015:106. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Tomas Westberg och Niclas Björck