Rapport

Publikation

Västra Änghagen på Orust

Rapport 2017:13. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Schaktningsövervakning vid Museikajen

PM Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mathias Bäck

Publikation

Kompletterande arkeologisk utredning

Rapport 2017:112. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Stavby 3:1

PM Arkeologisk kontroll, Uppland. Annika Nordström

Publikation

En stadsgård

Rapport 2017:140. Arkeologisk förundersökning, Halland. Mattias Öbrink och Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk utredning längs väg 136

Rapport 2017:133. Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2017:89. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Gatelyckan i Svenstad

Rapport 2017:135. Arkeologisk förundersökning, 2017. Mats Anglert och Nathalie Hyll

Publikation

Gång- och cykelväg längs med väg 740

Rapport 2017:134. Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Truls Hoj

En spännande undersökning av resterna av en gånggrift med anslutande monument. Rapport 2017:110. Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Lommabanan

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Bo Friman

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Rapport 2017:115. Adam Bolander m. fl.