Rapport

Publikation

Områden med kultur- och fornlämningar

Rapport 2018:58. Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Stensättning på berget

Rapport 2018:76. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jessica Andersson

Publikation

Västervång 2:25 och Tågarp 6:9

Rapport 2018:72. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Järnålder, medeltid och nyare tid i Tölö och Älvsåker

Rapport 2018:63, Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland, Petra Nordin

Publikation

Gamla staden 8:1 m fl

Rapport 2018:69. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Kabelschakt i Ullstämma

Rapport 2018:50. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Arkeologisk utredning på Guntorps äng

Rapport 2018:60. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Arkeologisk utredning på Solbergamarken

Rapport 2018:061. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Schaktningsövervakning längs Verkstadsvägen, Motala

Rapport 2018:55. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Gårdslämningar från äldre järnålder

Rapport 2018:56. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Mellan Värö och Sunnvära

Rapport 2018:59. Arkeologisk förundersökning, Halland. Kajsa Andreasson med bidrag av Johannes Nieminen

Publikation

Kvidinge 1:14 och 1:21

Rapport 2018:57. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Skåne. Annika Knarrström