Skåne

Publikation

Lommabanan vid Stävie

Rapport 2018:29. Arkeologisk förundersökning 2017, Skåne. Bo Friman

Publikation

Utbyggnad av västra stambanan till dubbelspår

Rapport 2018:26. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2017. Skåne, Bo Friman

Publikation

Bjärred och Borgeby

Rapport 2018:23. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark

Publikation

Östra Torn 29:8 och 27:2

Rester av stolphål, gropar och härdar samt ett långhus utanför Lund. Magnus Andersson med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Inför ombyggnation av väg 913

Rapport 2018:16. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Nathalie Hyll m. fl. Flinta och djurben från bland annat stenålder hittades i Flädie.

Publikation

GC-väg längs väg 740

Rapport 2018:22. Arkeologisk utredning steg 2 2017, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

Gång- och cykelväg

Rapport 2018:11. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark

Publikation

Kronetorp 1:1

Rapport 2018:5. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Skälshögslägret 1676

Rapport 2018:12. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Kennet Stark

Publikation

GC-väg Arrie–Käglinge

Rapport 2018:1. Arkeologisk utredning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Krapperups trädgård

Små prover kan gömma på mycket kunskap. 2016 togs pollen- och växtmakrofossilprover från en damm i en trädgård i Skåne.

Publikation

Trafikplats Lunds Södra på väg E22

Rapport 2017:127. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Anne Carlie m. fl.