Skåne

Publikation

Falsterbo 2:40–44 och 2:1 m.fl.

Läs mer om den spännande arkeologiska undersökningen av en stor medeltidsmarknad i Falsterbo, Skånemarknaden!

Publikation

Helsingborg

Rapport 2017: 158. Arkeologisk förundersökning och undersökning i form av schaktningsövervakning 2017. Skåne. Adam Bolander och Stefan Larsson m. fl.

Publikation

Gång- och cykelväg

Rapport 2017:148. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Bo Friman

Publikation

Terminalen 1

Rapport 2017:155. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Stubbarp 39:5 m fl

Rapport 2017:154. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Kvarteret Neptun 29 i Landskrona

Rapport 2017:142. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, 2017, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Passage över Trelleborgsbanan

Rapport 2017:149. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Nathalie Gyll

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2017:89. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Gatelyckan i Svenstad

Rapport 2017:135. Arkeologisk förundersökning, 2017. Mats Anglert och Nathalie Hyll

Publikation

Gång- och cykelväg längs med väg 740

Rapport 2017:134. Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Truls Hoj

En spännande undersökning av resterna av en gånggrift med anslutande monument. Rapport 2017:110. Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Lommabanan

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Bo Friman