Skåne

Publikation

Truls Hoj

En spännande undersökning av resterna av en gånggrift med anslutande monument. Rapport 2017:110. Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Lommabanan

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Bo Friman

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Rapport 2017:115. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Ödåkra 4:4

Rapport 2015:62. Arkeologisk utredning 2015, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Pålsjö 1:1

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2015:29. Arkeologisk utredning steg 1 2014, Skåne. Tyra Ericson och Kennet Stark

Publikation

E22 mellan Fjälkinge–Gualöv

Rapport 2015:78. Arkeologisk utredning steg 1 2015, Skåne. Nathalie Gyll

Publikation

Väg E22 – yta invid Vramsån

Rapport 2015:67. Arkeologisk utredning steg 2, 2015, Skåne. Bo Friman

Publikation

Vallkärratorn 1:47

Rapport 2015:68. Arkeologisk utredning 2015, Skåne. Bo Friman

Publikation

Väg E22 förbi Linderöd

Rapport 2015:98. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Östra Grevie 9:40 och 12:14

Rapport 2015:95. Arkeologisk förundersökning, 2014, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2015:40. Arkeologisk utredning, steg 1 2014, Skåne. Anne Carlie och Kennet Stark