Uppslagen bokFoto: Staffan Hyll (CC BY)

Den 1 oktober stängde vi internetbutiken arkeologibocker.se!

Antal kommentarer: 0

Målet är att internetbokhandeln ska vara avvecklad inför övergången till SHMM.

Internetbokhandeln är enligt beslut inte längre ett av Arkeologiska uppdragsverksamhetens (UV) verksamhetsområden. Vid årsskiftet 2014/2015 byter UV myndighet till Statens historiska museer.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten kommer att fortsätta ge ut vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker med tolkningar och tankar kring de senaste arkeologiska resultaten, men sprida dem via andra kanaler.

Kontakt

Lena Troedson, Riksantikvarieämbetet UV Väst

Dela sidan på

Lämna en kommentar