Arkeolog rensar fram en järnåldersgrav i SkeeGraven var byggd av en mängd stora stenar som lagts över en svacka i berget.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

En järnåldersgrav i Skee

Antal kommentarer: 0

Nyligen undersöktes en järnåldersgrav i Skee socken i norra Bohuslän. Den låg på en bergkulle alldeles intill motorvägen. Under romersk järnålder, för nästan 2000 år sedan, nådde en havsfjord fram till berget där graven var byggd. Direkt på berget, under alla stenarna låg rester av en brandgrav.

Där hade man ställt en lerkruka med brända ben. Både benen och krukan var krossad i små smulor av stenarnas tyngd. I graven fanns även rester av en benkam som varit ornerad med streck och cirklar.

När motorvägen byggdes undersöktes en annan, större grav, som låg bara ett hundratal meter längre åt sydost. Den innehöll en spektakulär gravsättning av en kvinna som troligen varit lagd på en björnfäll när hon brändes på bålet. De brända benen hade sedan lagts i ett spannformat kärl. Kanske hade vi förväntat oss att hitta ett samband mellan de två gravarna, men den nu undersökta graven verkar inte ha varit mer än en grav av mera vanlig typ. Kommande analyser kommer att klarlägga dateringen och fler detaljer kring gravens karaktär.

Graven låg på ett litet berg som en gång i tiden legat vid havskanten.Graven låg på ett litet berg som en gång i tiden legat vid havskanten.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

På berget under alla stenar fanns rester av en gravurna med brända ben.På berget under alla stenar fanns rester av en gravurna med brända ben.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

I graven hittades fragment av en benkam som varit dekorerad med streck och punkter.I graven hittades fragment av en benkam som varit dekorerad med streck och punkter.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

Kontakt

Gundela Lindman, projektledare, Riksantikvarieämbetet UV

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar