Johan Anund rensar vid förundersökningen av gjutanläggningen. Notera den uppstickande koncentrationen av tegelkross i förgrunden, som antagligen är rester av smältugnen som hasat ner i gropen.Johan Anund rensar vid förundersökningen av gjutanläggningen. Notera den uppstickande koncentrationen av tegelkross i förgrunden, som antagligen är rester av smältugnen som hasat ner i gropen. Foto: John Hamilton (CC BY)

En klockgjutningsplats i Botkyrka

Antal kommentarer: 0

Nu startar vi två mycket spännande undersökningar vid Botkyrka kyrka i Södermanland. Strax öster om bogårdmuren kommer en klockgjutningsplats att undersökas under ett par veckors tid. Det är sannolikt frågan om kyrkans mellanklocka. Denna har gjutits om två gånger efter den första gjutningen.

Förundersökningen av platsen ger oss en fingervisning om att gjutningen skett under första hälften av 1600-talet. Klockan har donerats av släkten Oliveblad. I kyrkan räkenskaper omnämns att släktens vapen har smyckat klockan. Det blir en utmaning att hitta gjutformsfragment med en olivkvist på.

Läs mer om undersökningen i Botkyrka!

Kontakt

Mathias Bäck
Projektledare, Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Dela sidan på

Lämna en kommentar