Georadarundersökning i Borre, Norge.Pär Karlsson mäter med georadar utanför Borreparken, Norge, 2007. Bakom honom ligger den norra hallbyggnaden dold i marken.Foto: Bengt Westergaard (CC BY)

Borre, Norge

UV:s arkeologiska prospekteringsgrupp gjorde i april och oktober 2007 mätningar med georadar och magnetometer i Borre nationalpark i Norge på uppdrag av Vestfold fylkeskommun. Borreparken är känd för flera stora vikingatida gravhögar.

Syftet med mätningarna var att undersöka en svag förhöjning i kanten av parken, där arkeolog Terje Gansum, ledare för Midgård historisk senter, förmodade att det kunde finnas en husterrass. Redan 1991 hade arkeologen Björn Myhre funnit stolphål i ett provschakt i området. Ett av stolphålen hade daterats till 600- till 700-talet.

De nya mätningarna med georadar visar tydliga spår av två långhus. Stolphålen efter ytterväggarna i det nordliga huset syns som fyra tydliga svängda rader. Det nordliga långhuset är över 40 meter långt (möjligtvis upp till 50 meter) och upp till 13 meter brett i mitten.

Georadardatan visade också en möjlig kammargrav, en i regionen hittills okänd gravtyp. Vestfold fylkeskommun planerar nu uppföljande arkeologiska undersökningar.

Dela sidan på