Georadarundersökning i Krokek.Pär Karlsson kör georadarvagnen på ödekyrkogården i Krokek 2008.Foto: Immo Trinks (CC BY)

Krokek

En georadarundersökning har lokaliserat en klosterkyrka på Krokeks ödekyrkogård.

Besökare på Krokeks ödekyrkogård ser idag ruinrester av Kung Fredriks kyrka som byggdes 1747 och som brann ner 1889. Innan dess fanns en träkyrka på platsen, Gunillakyrkan, som änkedrottning Gunilla Bielke lät uppföra år 1594 och som revs år 1747.

År 1634 ritade Jonas Rhezelius av den ännu äldre klosterkyrkans grundmurar. Teckningen av klosterkyrkan innehåller detaljerade storleksuppgifter, men dess exakta läge har varit okänt, och det har varit oklart hur mycket av klostrets murverk som finns bevarat i marken.

Arkeolog Marie Ohlsén från Östergötlands länsmuseum och Ulf Svensson från Krokeks hembygdsförening anlitade i april 2008 UV:s prospekteringsgrupp för att genomföra en undersökning med georadar av Krokeks ödekyrkogård.

Syftet med undersökningen var att hitta spår av Krokeks franciskanerkloster som fanns på platsen från första halvan av 1400-talet. Under en vecka undersöktes hela kyrkogården med högupplösta georadarmätningar. I georadardatan syns murrester av klosterkyrkans södra del med sidoskepp och koret i öster. Storleken av de karterade murstrukturerna stämmer mycket väl överens med längdangivelserna i Rhezelius karta. Det visade sig att klosterkyrkan hade en total längd (inklusive kor och vapenhus) av 50 meter.

Tolkningsbild av georadardata som visar läget för klosterkyrkan och dess södra sidoskepp.Tolkningsbild av georadardata som visar läget för klosterkyrkan och dess södra sidoskepp.

Sista veckan i augusti 2009 genomförde Östergötlands länsmuseum en riktad arkeologisk undersökning innanför kyrkogårdsmuren där georadarmätningarna hade visat spår av klosterkyrkans södra sidoskepp. Bara tio centimeter under grusgången hittade Marie Ohlsén med kollegor en välbevarad tegelskalmur, precis som georadarundesökningen hade visat.

I samband med en visning under arkeologidagen på hösten 2009 tog 600 besökare chansen att få se rester av det nyupptäckta franciskanerklostret.

Dela sidan på