Prospektering i Odberg, Norge, 2007.Immo Trinks och Bengt Westergaard arbetar i Odberg, Norge, 2007.Foto: UV Teknik (CC BY)

Odberg, Norge

I april 2007 genomförde UV:s prospekteringsenhet i samarbete med Norske Riksantikvaren och arkeologer från Vestfold fylkeskommun och Midgård historisk senter testmätningar med georadar och magnetometer i Odberg i Lågendalen.

I Odberg hade en jordbrukare plöjt upp stenar inom ett mindre område i sin i övrigt helt stenfria åker. Arkeologisk prospektering med magnetometer och georadar avslöjade en okänd grav som är 1000–2000 år gammal.

Animering av resultatet från arkeologisk prospektering i Odberg.Resultat från arkeologisk prospektering i Odberg. Tolkning av resultatet i Odberg.Tolkning av resultatet i Odberg.

 

Dela sidan på