Mathias Bäck och Mats Nelson gräver fram kyrkklockans gjutfot, i botten av den tre meter stora gropen. Inströmmande grundvatten fick pumpas bort och försvårade arbetet avsevärt.Mathias Bäck och Mats Nelson gräver fram kyrkklockans gjutfot, i botten av den tre meter stora gropen. Inströmmande grundvatten fick pumpas bort och försvårade arbetet avsevärt.Foto: John Hamilton (CC BY)

Fältarbete i Botkyrka avslutat

Antal kommentarer: 0

Fältarbetet vid Botkyrka kyrka har avslutats nu i veckan och vi har fått med oss in ett intressant dokumentationsmaterial och en hel del prover och fynd som ska bearbetas och analyseras. Platsen har återställts och lämnats i ro fram tills anläggningsarbetena för utvidgningen av kyrkogården sätter igång.

Vi är helt nöjda med resultaten, där höjdpunkterna utgörs av den väl bevarade klockgjutningsgropen och rester av en medeltida kallmurad stiglucka i kyrkans bogårdsmur (en stiglucka är en ingång till en kyrkogård i form av en mindre byggnad med portvalv).

Gjutgropen var en dryg meter djup och i dess botten fanns en gjutfot i tegel med fyra eldkammare, för att kunna värma upp klockans insida underifrån under gjutprocessen (se skiss).

Principrekonstruktion av senmedeltida/tidigmodern klockgjutningsanläggning, med en smältugn av tegel ovan mark till höger och själva gjutgropen till vänster. Så här tror vi att anläggningen som vi ska undersöka i Botkyrka kan ha sett ut när den var i bruk. Det som bevarats är själva gjutgropen. Smältugnen är sedan länge försvunnen.Principrekonstruktion av senmedeltida/tidigmodern klockgjutningsanläggning, med en smältugn av tegel ovan mark till höger och själva gjutgropen till vänster. Så här tror vi att anläggningen som vi ska undersöka i Botkyrka kan ha sett ut när den var i bruk. Det som bevarats är själva gjutgropen. Smältugnen är sedan länge försvunnen. Foto: Johan Anund (CC BY)

Läs mer om resultaten från undersökningen i Botkyrka!

Kontakt

Mathias Bäck
Projektledare, Riksantikvarieämbetet UV

Dela sidan på

Lämna en kommentar