Sekundäranvänd kalksten med runorna "…r auk …." påträffad i en gravkammare från 1600-1700-talet i rundhuset.Sekundäranvänd kalksten med runorna "…r auk …." påträffad i en gravkammare från 1600-1700-talet i rundhuset.Foto: Rikard Hedvall (CC BY)

Fragment av ett 1000-årigt meddelande

Antal kommentarer: 0

De senaste årens arkeologiska undersökningar av våra kyrkogårdar har gett goda resultat. Genom fynd av tidigkristna gravmonument i kalksten har flera kyrkogårdar kunnat dateras till 1000-talet och därmed blivit århundraden äldre.

Hagby rundkyrka, söder om Kalmar, kan utifrån de mynt som grävts fram dateras till 1200-talets första hälft. Men vid den nu genomförda undersökningen påträffades ett stenfragment med några runor på, som förändrar Hagbys kyrkohistoria. Det rör sig endast om en några decimeter lång kalksten med fyra runor. Runtexterna på gravmonumenten omtalar oftast att en eller flera personer uppförde gravmonumentet över en familjemedlem. Texten avslutas med: Gud hjälpe hans eller hennes själ, vilket visar att det rörde sig om kristna.

Läs mer

Kontakt

Rikard Hedvall

Dela sidan på

Lämna en kommentar