Visning GamlestadenVisning GamlestadenFoto: Markus Andersson (CC BY)

Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi

Antal kommentarer: 0

Det är en mänsklig rättighet att kunna vara delaktig i samhället på likvärdiga villkor. Detta inkluderar även uppdragsarkeologi. Hur tillgängligheten inom uppdragsarkeologin upplevs av personer med olika funktionsförmåga har vi i dagsläget dock relativt liten kunskap om.

Medel inom Riksantikvarieämbetets program för forskning och utveckling (FoU) 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö har beviljats till en förstudie för projektet FuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi.

Förstudien kommer att ställa samman ett kunskapsunderlag som inkluderar en kartläggning av hur företag inom uppdragsarkeologin idag arbetar med funktionsvariation och tillgänglighet samt över relevanta tidigare projekt och forskning. En viktig del av förstudien består i att etablera kontaktnät med bland annat funktionshinderrörelsen för att tillsammans definiera luckor, behov och önskemål i mötet med uppdragsarkeologin inför en större FoU-ansökan.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM) och Norrköpings stadsmuseum. Finansiering har erhållits ur Riksantikvarieämbetets FoU-anslag samt av Norrköpings stadsmuseum. Riksantikvarieämbetets fördelningsbeslut gäller under förutsättning att regleringsbrevet för 2017 innehåller tillräckliga anslag för FoU-insatser.

Dela sidan på

Lämna en kommentar