Kyrktornet i Spånga uppfördes troligen under mitten av 1100-talet av kraftiga murar för att det också skulle kunna användas för försvar vid oro.Kyrktornet i Spånga uppfördes troligen under mitten av 1100-talet av kraftiga murar för att det också skulle kunna användas för försvar vid oro.Foto: John Hamilton (CC BY)

Inte bara runstensfynd i kyrkomuren i Spånga

Antal kommentarer: 0

I början av det nya året har Stockholms Kyrkogårdsförvaltning startat den sista etappen av renoveringen av kyrkogårdsmuren vid Spånga kyrka. Den här omgången är det en bit av den äldsta delen närmast kyrkan, vid huvudingången som är aktuell.

I samband med de föregående etapperna har flera runstensfragment påträffats, vilket nämnts i tidigare inlägg. Sökandet efter fler runstenar är också en huvudanledning till att murarbetet kontrolleras av arkeologer, men det har också gjorts andra upptäckter som väcker intresse för frågor med anknytning till kyrkans medeltida historia.

Läs mer om Spånga kyrka på projektsidorna

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar