Bältestillbehör framkom i ett flertal gravgömmor.Bältestillbehör framkom i ett flertal gravgömmor.Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Järnåldersgravfältet vid Gärstad

Antal kommentarer: 0

Undersökningen av gravfältet vid Gärstad är nu slut. Att gravfältets antal gravgömmor var större än beräknat förstod vi redan på tidigt stadium. Inom området undersöktes 185 brandgravar, varav de flesta utgjordes av urnebrandgropar med gravkärl i keramik. Ett mindre antal urnebrandgropar innehöll hartstätningsringar efter kärl i organiskt material. Även brandgropar förekom i stor skala.

Av gravformerna dominerade de rundade stensättningarna som oftast var försedda med kantkedjor. I stensättningarna förekom klumpstenar, och ofta var det i anslutning till denna markör som den primära brandgraven var placerad. Stensättningarna innehöll sekundära begravningar, ibland så många som sju brandgravar.

Läs mer om undersökningen av gravfältet vid Gärstad i Linköping.

Kontakt

Annika Helander, arkeolog
Riksantikvarieämbetet

Dela sidan på

Lämna en kommentar