Det lilla bikärlet har en bikonisk form, och det är det enda kärlet hittills som har formen bevarad.Det lilla bikärlet har en bikonisk form, och det är det enda kärlet hittills som har formen bevarad. Foto: Annika Helander (CC BY)

Kantkedjor och stensättningar vid Gärstadverken

Antal kommentarer: 0

Undersökningen vid Gärstadverken fortsätter. Efter framrensning visar det sig att överbyggnaderna till största del utgörs av runda stensättningar med kantkedjor. Stensättningarna är 2-3 meter i diameter och där de tangerar varandra är kantkedjorna ”förstärkta”, som vi sett på många andra gravfält från den här tidsperioden.

I en urnebrandgrop fanns ett litet, välbevarat bikärl placerat inne i gravkärlet. Bikärlets innehåll bedöms vara ”intakt” och kommer att analyseras avseende makrofossiler.

Läs mer om fältarbetet på gravfältet vid Gärstadverken i Linköping.

Kontakt

Annika Helander, projektledare

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar