Kvarteret Eddan, LinköpingKvarteret Eddan, LinköpingFoto: Karin Lindeblad (CC BY)

Kvarteret Eddan i Linköping

Antal kommentarer: 0

Nu har vi kommit igång med undersökningen i kvarteret Eddan i Linköping, på den plats som i folkmun kallas gamla gamla busstorget. Undersökningen kommer att pågå till mitten av november.

Området ligger i utkanten av 1600- och 1700-talsstaden. Kartmaterialet från denna tid visar att det fanns stadstomter, träddgårdsodlingar och åkermark här. Det är också troligt att det finns äldre bebyggelselämningar, i områdets omedelbara närhet låg stadens medeltida franciskankonvent.

Välkommen på våra visningar och följ oss gärna på vår blogg och Facebook!

Kontakt

Karin Lindeblad, arkeolog

Dela sidan på

Lämna en kommentar