Del av bokomslag Kalmar mellan dröm och verklighet

Ny bok – Kalmar mellan dröm och verkliget

Antal kommentarer: 0

År 1640 beslutade riksrådet och den svenska kronan att flytta den viktiga hamn- och befästningsstaden Kalmar från slottets omedelbara närhet. En idealstad skulle istället uppstå på Kvarnholmen. Historien om unga stormaktens nya stad gör sig påtagligt påmind i stadsrummet än idag. Men vår kunskap om lämningarna under mark, rester efter byggnader, kulturlager och föremål, det underjordiska arkivet, har fram till nu ännu inte uppmärksammats tillräckligt.

Det här är boken om stadsetableringen på Kvarnholmen under stormaktstiden, och livet där under de följande århundradena, som tillkommit efter de senaste årens omfattande utgrävningar i Kalmar.

Med rikt illustrerade texter presenterar arkeologer, historiker och naturvetenskapliga experter unikt och icke tidigare publicerat material från undersökningar som gjorts bl.a. i tidigmoderna kvarter, gravar i domkyrkan samt delar av stadens befästningsverk.

Resultatet har blivit en lättillgänglig och påkostad bok utgiven av Arkeologerna, landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus.

Kalmar mellan dröm och verklighet

KONSTRUKTIONEN AV DEN TIDIGMODERNA STADEN
Göran Tagesson och Peter Carelli (red)

Ett oumbärligt standardverk för den som har kopplingar till Kalmar och är intresserad av dess historia.

Boken finns att köpa hos SHMM eller via de flesta bokhandlare, såväl lokalt som på nätet.

 

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar