Environment, society and the Black Death - bokomslagEnvironment, society and the Black Death - bokomslag

Ny bok om följderna av digerdöden

Antal kommentarer: 0

Nu är den här! Boken med nya rön om digerdödens efterverkningar i Sverige! Ett flerårigt forskningsprojket ger här en ny bild av denna dramatiska period, och till skillnad från i tidigare forskning är källor och metoder hämtade från paleoekologi, arkeologi och osteologi. Boken är skriven av Caroline Arcini, Lars Ersgård och Per Lagerås (red.), med ett stort antal medförfattare, och ges ut på Oxbow Books förlag.

Läs mer om boken och beställ den på Oxbow Books.

Kontakt

Per Lagerås, Arkeologerna

Dela sidan på

Lämna en kommentar