Arkeologernas kontorArkeologernas kontorFoto: Arkeologerna (CC BY)

Hägersten/Uppsala

Besöks- och postadress

Hägersten
Arkeologerna
Statens historiska museer
Instrumentvägen 19
126 53 Hägersten

Tel: 010-480 80 00
Fax 010-480 80 94

Uppsala
Arkeologerna
Statens historiska museer
Hållnäsgatan 11
752 28 Uppsala

Tel: 010-480 80 00

e-post: info@arkeologerna.com

e-post: fornamn.efternamn@arkeologerna.com

Personal Hägersten

Namn Titel Tel:
Johan Anund Regionchef 010-480 80 61
Katarina Appelgren Arkeolog 010-480 80 66
Jonas Bergman Kvartärgeolog 010-480 81 24
Lena Beronius-Jörpeland Arkeolog 010-480 80 68
Wivianne Bondesson Arkeolog 010-480 80 69
Mathias Bäck Arkeolog 010-480 80 70
Louise Evanni Arkeolog 010-480 80 72
John Hamilton Arkeolog 010-480 80 77
Jens Heimdahl Kvartärgeolog 010-480 80 92
Ann-Mari Hållans Stenholm Arkeolog 010-480 80 78
Elisabeth Johansson Administrativ assistent 010-480 80 64
Lena Palmö Ekonomihandläggare 010-480 80 63
Håkan Ranheden Arkeobotaniker 010-480 80 86
Ulf Strucke Arkeolog 010-480 80 89
Tomas Westberg Arkeolog 010-480 81 14
Åsa Östlund Redaktör 010-480 81 91

Personal Uppsala

Namn Titel Tel:
Johan Anund Regionchef 010-480 80 61
Niclas Björck Arkeolog 010-480 80 35
Mia Englund Arkeolog 010-480 80 52
Svante Forenius Arkeolog 010-480 80 37
Lena Grandin Mineralkemist 010-480 80 38
Eva Hjärthner-Holdar Arkeometallurg 010-480 80 32
Torbjörn Jacobsson-Holback Arkeolog 010-480 80 39
Fredrik Larsson Arkeolog 010-480 80 40
Karl-Fredrik Lindberg Arkeolog 010-480 80 41
Magnus Lindberg Arkeolog 010-480 81 25
Maria Lingström Arkeolog 010-480 80 50
Annika Nordström Arkeolog 010-480 80 42
Erik Ogenhall Geolog 010-480 81 31
Anton Seiler Arkeolog 010-480 80 44

 

 

Dela sidan på