Stadsgrävning med trädgårdslämningar i Kalmar.Stadsgrävning med trädgårdslämningar i KalmarFoto: UV(CC BY)

Verksamhetsövergång 2015

Den 1 januari 2015 övergick Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet till Statens historiska museer (SHMM) och fick först namnet Statens historiska museer – Arkeologiska uppdragsverksamheten. Nu heter vi Arkeologerna.

Övergripande myndighetsinformation

Statens historiska museer (SHMM)
Box 5428
Storgatan 41 (besöksadress)
SE-114 84 Stockholm

Fax: +46(0)8-519 556 03
Tel: +46(0)8-519 556 00
E-post: registrator@shmm.se
Hemsida: www.shmm.se

Organisationsnummer: 202100-4953
Bangironummer 566-2085 Danske Bank

Fakturaadress:
Statens historiska museer
FE 129
838 80 Frösön

Maria Jansén, myndighetschef
maria.jansen@shmm.se
08-5195 5600

Arkeologernas ledning

Arkeologerna
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm

Irja Lööw, chef för Arkeologerna
irja.loow@arkeologerna.com
010-480 80 02

Kjell Johansson, controller
kjell.g.johansson@arkeologerna.com
010-480 81 01

Stockholm/Uppsala                 
Johan Anund, regionchef
johan.anund@arkeologerna.com
010-480 80 61

Linköping                                      
Peter Carelli, regionchef
peter.carelli@arkeologerna.com
010-480 81 60

Lund                                               
Hélène Borna-Ahlkvist, regionchef
helene.borna-ahlkvist@arkeologerna.com
010-480 82 32

Mölndal                                        
Bo Kölqvist, regionchef
bo.kolqvist@arkeologerna.com
010-480 81 91

Redaktion och teknik              
Christina Klotblixt, enhetschef
christina.klotblixt@arkeologerna.com
010-480 80 01

Dela sidan på