En rad rapporter från UV.Några av UV:s rapporter.Foto: Lena Troedson (CC BY)

Arkiv rapporter

Den 1 januari 2015 övergick Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet till Statens historiska museer. Här hittar du de rapporter som publicerades när vi hörde till Riksantikvarieämbetet.

Vår avrapportering finns framför allt i våra rapportserier, men under några år redovisades också en del undersökningsresultat i Daffar (Dokumentation av fältarbetsfasen), se rubrik till vänster.

Våra rapporter och Daffar från och med 2000/2001 kan laddas ner från SAMLA (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv).

Under åren 2011 till 2014 publicerades UV:s rapporter i en gemensam serie – UV Rapport.

Äldre rapporter

Bästa stället att söka efter äldre rapporter är Vitterhetsakademiens bibliotek (sökbara i VITALIS).

Dela sidan på