En rad Daff-rapporter.Några av UV:s Daffar (Dokumentation av fältarbetsfasen).Foto: Lena Troedson (CC BY)

Daffar

Daff (dokumentation av fältarbetsfasen)

Under åren 2000 till 2009 producerades vid UV en typ av steg 1-rapportering som kallades Daffar. Hur många Daffar som publicerats och under hur många år varierar mellan UV:s kontor. Projekten som redovisats i en Daff har senare också avrapporterats i någon form av steg 2-publikation (bok/böcker, utställning med mera).

En Daff består alltid av en textdel (pdf) en figurbilaga (pdf). Ibland finns även bilagor.

För att öppna, läsa och skriva ut dokumenten krävs att du har Acrobat Reader från Adobe på din dator.

Dela sidan på