UV Bergslagen Daff

2006

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:4. Arkeologisk undersökning. Stadsarkeologi i kvarteret Druvan, Karlstad. Värmland, Karlstad, kvarteret Druvan, fastighet 2 och 14, RAÄ 30. Martin Karlsson och Ebba Knabe

2005

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:1. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Bönderna vid Bäcklunda – från stenålder till historisk tid. Del 3. Närke, Morsjö socken, Törsjö 2:4, RAÄ 52. Johan Andersson och Gunlög Graner

2004

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk undersökning. Stenåldersboplats och järnframställning vid Möckeln. Värmland, Karlskoga socken, kvarteret Svärdbäraren 21, RAÄ 73. Jenny Holm och Catarina Karlsson

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. En järnåldersboplats och en gropkeramisk boplats vid Tybble bytomt. Utvidgning av Almby kyrkogård. Närke, Örebro stadsområde, Almby kyrkogård, RAÄ 159. Helmut Bergold och Jenny Holm

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:3. Arkeologisk undersökning. Nordanby äng. Stenålder och järnålder i Västerås norra utkant. Västmanland, Skerike socken, Västerås 4:91, 4:48 och 3:12, RAÄ 987. Johan Andersson, Leif Karlenby och Mathias Söderberg

2003

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:1. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Bönderna vid Bäcklunda – från stenålder till historisk tid. Del 1. Närke, Mosjö socken, Törsjö 2:4 och 8:1, RAÄ 50–52. Ebba Knabe

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk undersökning. Bönderna vid Bäcklunda – från stenålder till historisk tid. Del 2. Närke, Mosjö socken, Törsjö 2:4, RAÄ 52. Gunlög Graner och Ann-Cathrine Johannessen

UV Bergslagen, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:4. Arkeologisk undersökning Vapensmederna på Södra Smedjebacken. Spår från stormaktstid på Hamnplan i Örebro. Närke, Örebro stad, kvarteret Sorken, RAÄ 83. Ulrika Wallebom

Dela sidan på