UV GAL Daff

2004

UV GAL, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Skärvig, bränd sten vid Buddbo – funktion och/eller rit? Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Ärentuna socken, Buddbo 2:1, RAÄ 336. Agneta Scharp

UV GAL, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. En boplats vid Svanby under bronsålder–äldsta järnålder. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Tierps socken, Svanby 1:22, 2:49, 5:42, RAÄ 233–235. Anna Maria Renck

UV GAL, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:3. Arkeologisk undersökning. Älby – boplats och gravfält från äldre bronsålder och äldsta järnålder i Vendelbygdens södra utkant. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Vendels socken, Älby 5:1, RAÄ 288 och RAÄ 290. Anton Seiler

UV GAL, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:4. Arkeologisk undersökning. Ryssgärdet i Onslunda. Ett fornlämningskomplex från senneolitikum till och med 1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Tensta socken, Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435. Thomas Eriksson och Anna Östling

2003

UV GAL, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk undersökning. Tankar om begravningar – under bronsålder och äldre järnålder. Uppland, Tensta socken, Forsa 3:3, RAÄ 434. Håkan Aspeborg med bidrag av Thomas Eriksson, Berit Sigvallius och Katarina Appelgren

Dela sidan på