UV Mitt Daff

2005–2007

2007

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:1. Arkeologisk undersökning. Gravar och begravningar? Utbyggnad av Väg 73, delen Hammarbacken–Nyfors. Södermanland, Ösmo socken, Valla 1:1 och 2:1, RAÄ 266. Katarina Appelgren

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:2. Arkeologisk undersökning. Sittesta – en gropkeramisk boplats på södertörn. Utbyggnad av väg 73, delen Hammarbacken–Nyfors. Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:17 och 1:6, RAÄ 68. Britta Kihlstedt, Hanna Larsson och Henrik Runeson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:3. Arkeologisk undersökning. Gravar längs vägen genom Sittesta hage. Utbyggnad av Väg 73, delen Hammarbacken–Nyfors. Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:36, RAÄ 258. Louise Evanni

2006

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:1. Arkeologisk undersökning. Begravningar? – bentomma gravar, skålgropshäll och våtmark Väg 225, sträckan Moraberg–Lövstalund. Södermanland, Östertälje socken, Gärtuna 1:1, Gärtuna 2:1, RAÄ 185 och RAÄ 266. Katarina Appelgren och Anna Maria Renck

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:2. Arkeologisk undersökning. Brista – boplats och gravar i stensträngsbygd. Uppland, Norrsunda socken, Brista 2:8, RAÄ 8:3. Katarina Appelgren och Karin Beckman-Thoor

2005

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:1. En introduktion till det arkeologiska projektet Norrortsleden. Uppland, Fresta och Täby socknar. RAÄ 57, RAÄ 66, RAÄ 71, RAÄ 87:1-3, RAÄ 91, RAÄ 126, RAÄ 131, RAÄ 225, RAÄ 228, RAÄ 253, RAÄ 271, RAÄ 313, RAÄ 385, RAÄ 409, RAÄ 411, RAÄ 414-415, RAÄ 420-421, RAÄ 455-456. Åke Johansson och Christina Lindgren

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:2. Arkeologisk undersökning.Gravfält vid Lilla Sylta. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 87:1-2. Susanne Svensson och Gunnar Andersson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Arkeologisk undersökning. Den äldsta bebyggelsen i Lilla Sylta. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 87:3. Elisabet Pettersson och Susanna Eklund

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:4. Arkeologisk undersökning. Agrara lämningar och en stensättning vid Lilla Sylta. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:1, RAÄ 131 och RAÄ 131/A504. Torbjörn J. Holback

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:5. Arkeologisk undersökning. Lilla Sylta bytomt. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:1, RAÄ 126. Kenneth Svensson, Ingela Spijkerman, Sofie Lagerlöf, Cecilia Lindblom och Annie Larsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:6. Arkeologisk undersökning. Kocktorp. Gård och grav från järnåldern samt historiska bebyggelselämningar. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Sköldnora, Stora Alby 1:75, RAÄ 271. Roger Edenmo, John Hamilton och Niklas Stjerna

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7. Arkeologisk undersökning. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta – RAÄ 91, en gravplats använd under brons- och järnålder. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Lilla Sylta, RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4. Helena Victor, Markus Andersson och Annika Westerholm

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:8. Arkeologisk undersökning. Stensträngar, odling och boplatslämningar på RAÄ 91. Norrortsleden. Uppland, Fresta socken, Stora Alby 1:75, RAÄ 91:2-3, RAÄ 91:5. Cecilia Grusmark

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:9. Arkeologisk undersökning. Gravfältet RAÄ 228:4 vid Hagbylund. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1 och 8:8, RAÄ 228:4. Richard Grönwall och Göran Werthwein

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:10. Arkeologisk undersökning. Stensträngar och odlingslämningar vid Hagbylund. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1 och 8:16, RAÄ 225. Cecilia Grusmark

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:11. Arkeologisk undersökning. Boplatsen i Hagby. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1, RAÄ 385. Gundela Lindman

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:12. Arkeologisk undersökning. Sammanträffanden från romersk järnålder och vikingatid. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1, RAÄ 456. Christina Lindgren

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:13. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska boplatslämningar och gravfält samt historiska bebyggelselämningar vid Hagby. Norrortsleden.

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:14. Arkeologisk undersökning. Ett litet gravfält vid Litsby. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Litsby 4:1, RAÄ 66. Anders Jonsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:15. Arkeologisk undersökning. Valla. En boplats från förromersk järnålder-folkvandringstid. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Valla 8:1, RAÄ 411. Christina Lindgren

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:16. Arkeologisk undersökning. Ett gravfält vid Broby. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Broby 4:1, RAÄ 313:2. Camilla Grön och Karin Sundberg

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:17. Arkeologisk undersökning. En av broarna i Broby. Broläggning och färdväg vid Broby Gård. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Broby 4:1, RAÄ 415. Camilla Grön

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:18. Arkeologisk undersökning. Karby/Smedstugan. En gravplats från yngre bronsålder och äldsta järnålder. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Karby 2:1, RAÄ 414. Tony Engström och Elisabet Pettersson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:19. Arkeologisk undersökning. Lilla Karby. Ett folkvandringstida-vendeltida gravfält i Täby. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Karby 2:1, RAÄ 57. Richard Grönwall och Göran Werthwein

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:20. Arkeologisk undersökning. Ett härdområde i bosättningens utkant. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Skogberga 4:1, RAÄ 455. Ann-Lili Nielsen

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:21. Arkeologisk undersökning. Stensträngarna i Skogberga. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Skogberga 4:3 och 4:5, RAÄ 253 och RAÄ 420. Cecilia Grusmark

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:22. Arkeologisk undersökning. Ett gravfält vid Löttingekullen. Norrortsleden. Uppland, Täby socken, Skogberga 4:1, RAÄ 421. Göran Werthwein och Richard Grönwall

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23. Arkeologisk förundersökning och undersökning. En gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. Uppland, Norrsunda socken, Starrmossen 1:1, RAÄ 209. Åke Johansson

Dela sidan på