UV Mitt Daff 2000–2004

2004

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk undersökning. Bjästamon. Ett kustbundet boplatskomplex från slutet av neolitikum. Botniabanan, Västernorrland. Ångermanland, Nätra socken, Bjästa 55:1, Eriksgården 1:1 m.fl., RAÄ 307, RAÄ 318 och RAÄ 321. Torbjörn Holback, Pehr Lindholm och Henrik Runeson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. Kornsjövägen – boplatslämning med hus från yngre stenålder i Västernorrlands kustland. Ångermanland, Nätra socken, Bjästa 5:9 m.fl., RAÄ 306. Anna-Karin Lindqvist

2003

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:1. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska lämningar och förindustriell tegeltillverkning i Selånger. Medelpad, Selångers socken, Kungsnäs 1:11, RAÄ 87:3. Ulf Strucke och Mathias Bäck

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Boplatsytor från senmesolitikum och tidigneolitikum i Skrubba. Södermanland, Brännkyrka socken, Skrubba, RAÄ 249. Eva Olsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:3. Arkeologisk undersökning. Lunda gård – delområde A. Del av gravfält från vendeltid och tidig vikingatid. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:1, RAÄ 266:2–4. Gunnar Andersson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:4. Arkeologisk undersökning. Lunda gård – delområde B. Järnåldersbebyggelsen. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:1 och 2:23, RAÄ 266. Lena Beronius Jörpeland, Jan Dunér och Eva Skyllberg

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:5. Arkeologisk undersökning. Lunda gård – delområde D. Odlingslager och hägnad invid 1900-talets mangårdsbyggnad. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23, RAÄ 266. Jan Dunér

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:6. Arkeologisk undersökning. Lunda gård – delområde E. ”Lunden” – en plats för aktiviteter under förhistorisk och historisk tid. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23, RAÄ 266. Gunnar Andersson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:7. Arkeologisk undersökning. Lunda gård – delområde G. Gårdstomt och kvarnläge. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23 och 2:27, RAÄ 266 och RAÄ 332. Lena Beronius Jörpeland och Eva Skyllberg

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:8. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Tomtebodagravfältet. Uppland, Solna socken, Polisen 2, RAÄ 39. John Hamilton

2002

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:1. Arkeologisk undersökning. På prästgårdens mark. Ekonomibyggnader i Gammelstadens utkant. Västerbotten, Nederluleå socken, Gammelstaden 6:6, RAÄ 593. Mathias Bäck

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:2. Arkeologisk undersökning. Aktivitetsytor och gravar i Galtbacken. Spår efter återkommande mänskligt nyttjande av en plats under 2500 år. Västerleden. Södermanland, Fors socken, Lagersberg 1:3, RAÄ 199 och RAÄ 469. Jan Dunér och Louise Evanni

2001

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:1. Arkeologisk undersökning. En gård från folkvandringstid i Arninge. Väg 264, Arningevägen. Uppland, Täby socken, Arninge 4:1, 4:2, RAÄ 63, 317 och 335. John Hamilton

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Gravfältet på Ullnatippen. Uppland, Täby socken, Arninge 4:1, RAÄ 154. Anders Nilsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:3. Arkeologisk undersökning. Hus från vikingatid och yngre järnålder vid Frövik. Västerleden, etapp III. Södermanland, Fors socken, Lagersberg 3:1, RAÄ 495. John Hamilton

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:4. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Järnåldersbebyggelse längs med en vattenledning vid Rosersberg. Uppland, Norrsunda socken, Vallstanäs 2:17, Åshusby 4:4, RAÄ 167 och 212. John Hamilton

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:5. Arkeologisk undersökning. Ett skärvstenslager med strimmig keramik i Vågsjö. Väg 264, Arningevägen. Uppland, Täby socken, Vågsjö 5:1, RAÄ 391. John Hamilton

2000

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:1. Arkeologisk undersökning. Ett gravfält i Kungens kurva. Södermanland, Huddinge socken, Kv. Vinkeln, RAÄ 174. Katarina Appelgren och Anders Nilsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:2. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Mindre undersökningar utmed väg E4 – Rotebro-Breddens trafikplats. Uppland, Sollentuna socken, Norrviken 2:1, Rotebro 4:15 m.fl. RAÄ 104, 105, 254, 346, 363:1-2. Anders Nilsson, Birgitta Sander

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:3. Arkeologisk undersökning. Piparberget. Ett kvartsbrott, fossila odlingslämningar samt torpet Piparberg. Uppland, Lunda socken, Altuna 2:5 och 2:7, RAÄ 240. Lena Beronius Jörpeland, Pehr Lindholm, Anna Maria Renck

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:4. Arkeologisk undersökning. En gropkeramisk boplats och järnålderslämningar vid Lindskrog. Arlanda flygplats tredje landningsbanan. Uppland, Lunda socken, Lindskrog 1:1, RAÄ 239. Per Gustafsson, Torbjörn Jakobsson Holback, Pehr Lindholm, Henrik Runesson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:5. Arkeologisk undersökning. Lill-Mosjön – boplatslämningar och fångstgropar från neolitikum, äldre järnålder och historisk tid. Ångermanland, Grundsunda socken, Banafjäl 1:10 och 21:1, RAÄ 345:1-2 och 356. Anette Färjare och Eva Olsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:6. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Ett gravfält i Bällstalund. Uppland, Vallentuna socken, Bällstalund 2:164, RAÄ 493, 495:2–3. Katarina Appelgren, Anders Nilsson

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:7. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Mesolitisk boplats vid Skrubba Strandkyrkogård. Södermanland, Brännkyrka socken, Skrubba, RAÄ 262. Gunilla Granath-Zillén, Karin Neander

UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:8. Arkeologisk undersökning. En senneolitisk boplats vid Gröndal. Arlanda flygplats, tredje landningsbanan. Uppland, Husby-Ärlinghundra och Lunda socknar, Benstocken 1:2 och Altuna 2:7, RAÄ 192 och 241. Katarina Appelgren, Nina Eklöf, Louise Evanni

Dela sidan på