UV Öst Daff

2004

UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk undersökning. Domkyrkoparken, Linköping. Gravar från 1100-talet till 1810. Östergötland, Linköpings stad och kommun. Göran Tagesson och Johan Westerlund.

UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. Mesolitikum och yngre järnålder på Strandvägen 1. Östergötland, Motala stad och kommun, RAÄ 173. Tom Carlsson.

UV Öst. Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:3. Arkeologisk slutundersökning. Stora Ullevi bytomt. Östergötland, S:t Lars socken, Linköpings stad, RAÄ 345. Karin Lindeblad och Göran Tagesson med bidrag av Maria Benson, Anna Molin, Simon Rudh och Mikael Wall

2003

UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:1. Arkeologisk undersökning. Södra Änggård. Gårdslämningar från äldre järnålder. Östergötland, Slaka socken, Lambohov 2:20, objekt II. Anna Molin

UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk undersökning. Järnvägsparken i Skänninge. Medeltid i stadens utkant. Östergötland, Skänninge, Järnvägsparken, RAÄ 5. Pär Karlsson och Magnus Stibéus

UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:3. Arkeologisk undersökning. SAAB-projektet. Arkeologiska undersökningar vid Linköpings flygplats. RAÄ 123 och 125 i Linköpings stad, RAÄ 17–19 och 267 i Vårdsbergs socken, Linköpings flygplats/SAAB-fältet, Tannefors 1:107, Linköpings kommun, Östergötland. Hanna Menander och Fredrik Molin

Dela sidan på