UV Syd Daff 2000–2002

2002

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:1. Arkeologisk undersökning. En storgård i Påarp. Skåne, Välluv socken, Påarp 1:12, RAÄ 22 och 43. Håkan Aspeborg med bidrag av Nathalie Becker

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Ståstorp – en vendeltida/vikingatida gård. Skåne, Trelleborg och Västra Tommarps socken, Väster Jär 3:4 och Ståstorp 3:1. Bengt Jacobsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:3. Arkeologisk undersökning. Gravar från äldsta järnålder i västra Göinge. Skåne, Ignaberga socken, Ignaberga 64:2, RAÄ 22, 41, 42. Janis Runcis

2001

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:1. Arkeologisk undersökning. Lejesta. E22 Gårdstånga–Hurva. Skåne, Skarhult socken, Skarhult 12:3, RAÄ 20. Kennet Stark

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:2. Arkeologisk undersökning. En grophusbebyggelse vid Bjärred. Boplatslämningar och grophusbebyggelse från den äldre och yngre järnåldern. Skåne, Borgeby och Flädie socknar. Nathalie Becker

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:3. Arkeologisk undersökning. Ett mellanneolitiskt flatmarksgravfält och en flintverkstad i Borgeby. Skåne, Borgeby och Flädie socknar, RAÄ 7 m. fl. Henrik Pihl och Janis Runcis

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:4. Arkeologisk undersökning. Ramlösagården. Järnhantering och järnåldersboplats. Skåne, Helsingborg, Gustafslund 1296, RAÄ 183. Håkan Aspeborg och Jessica Mårtensson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:5. Arkeologisk undersökning. Marbäcksmossen – strandnära lämningar från neolitikum och järnålder. Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 23:3, RAÄ 67, 87 och 88. Kennet Stark och Jessica Mårtensson

2000

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:1. Arkeologisk undersökning. Härdområde, brandgravar, boplats och rostningsplats. Skåne, Halland, Båstads kommun, Väg 115, Östra Karups socken. Bo Strömberg

Dela sidan på