UV Syd Daff 2003–2004

2004

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk undersökning. Rösen, terrasser och röjda ytor. Område E4:33, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes-Fagerhult socken, Värsjö 2:10. Moa Lorentzon

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. En mesolitisk strandboplats vid Järingsholm. Område E4:38, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes Fagerhults socken, Järingsholm 1:17. Mathilda Kjällquist

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:3. Arkeologisk undersökning. Rösen vid Rackarebäcken. Område E4:10, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Västra Ringarp 8:282, RAÄ 87. Annika Knarrström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:4. Arkeologisk undersökning. En sentida skogsgård vid Värsjö – kol, tjära och odling. Område E4:34A, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes Fagerhult socken, Värsjö 2:10/39. Annika Knarrström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:5. Arkeologisk undersökning. På undantag till skogsgården vid Värsjö. Område E4:34F, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes-Fagerhult socken, Värsjö 2:39. Annika Knarrström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:6. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar och en mesolitisk fyndplats vid gamla Jälla sjö. Område E4:28C, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne Skåne, Örkelljunga socken, Jälla 2:4. Thomas Linderoth

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:7. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar och en neolitisk boplats vid Skånes Fagerhult. Område E4:45, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne Skåne, Skånes-Fagerhult socken, Bjärabygget 1:67, 1:69. Thomas Linderoth

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:8. Arkeologisk undersökning. Ett röse vid Yxenhult. Område E4:58, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes Fagerhult socken, fastighet Yxenhult 4:55. Thomas Linderoth

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:9. Arkeologisk undersökning. Det svarta guldet – kolbottnar från nordvästra Skåne. Område E4:35, E4:44, E4:55, LV:3 och LV:10, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes-Fagerhult socken, Värsjö 2:16 m. fl. Rolf Larsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:10. Arkeologisk undersökning. En nordvästskånsk järnhanteringsplats och vattenkraftsanläggning. Område E4:31, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Skånes-Fagerhult socken, Värsjö 3:10, RAÄ 125. Rolf Larsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:11. Arkeologisk undersökning. Kv. Herkules 8, Trelleborg. Skåne, Trelleborgs stad, kv. Herkules 8, RAÄ 19. Stefan Larsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:12. Arkeologisk undersökning. Järnåldersboplats vid Pinnån. Område E4:1, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Grytåsa 1:5. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:13. Arkeologisk undersökning. En järnproduktionsplats från 1500-1600-tal i Östra Spång. Område V24:1, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Östra Spång 6:1, RAÄ 6:1. Bo Strömberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:14. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar från medeltid och nyare tid. Område E4:14, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Östra Ringarp 12:35. Bengt Jacobsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:15. Arkeologisk undersökning. Mesolitisk satellitlokal på en fastmarksholme. Område E4:15, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Östra Ringarp 12:33. Bengt Jacobsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:16. Arkeologisk undersökning. Mesolitiska flintslagningsplatser och en senmedeltida kolbotten vid Lärkesholmsån. Område E4:17, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga, Östra Spång 6:7. Bengt Jacobsson och Hanna Särborn

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:17. Arkeologisk undersökning. Gravröset som var en naturbildning. Område E4:2, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Grytåsa 1:6-8. Bengt Jacobsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:18. Arkeologisk undersökning. Mesolitisk satellitlokal och en senmedeltida odlingslämning vid gamla Jälla sjö. Område E4:28B, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Jälla 2:4. Bengt Jacobsson och Sofia Wennström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:19. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar från järnålder. Område 1, Mölletofta-Rya. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Östra Ljungby socken, Bläsinge 20:8, RAÄ 110. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:20. Arkeologisk undersökning. Boplatslämningar från stenålder och odlingslämningar från järnålder. Område 2, Mölletofta–Rya. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Östra Ljungby socken, Klippan Bjärsgård 3:30, RAÄ 111. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:21. Arkeologisk undersökning. Odlings- och boplatslämningar från järnålder. Område 3, Mölletofta–Rya. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Östra Ljungby socken, Klippan Bjärsgård 3:30, RAÄ 112. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:22. Arkeologisk undersökning. Närområdeskartering. Område 4, Mölletofta–Rya. Skåne, Rya socken, Västrarp 1:16, RAÄ 86. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:23. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar vid Rya. Område 6, Mölletofta–Rya. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Rya socken, Rya 1:22 m. fl., RAÄ 32. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:24. Arkeologisk undersökning. Närområdeskartering. Område 8, Mölletofta–Rya. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Rya socken, Rya 4:2, RAÄ 89. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:25. Arkeologisk undersökning. En mesolitisk boplats vid Eket. Område E4:1A, Örkelljunga–länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Rya socken, Ljungaskog 13:33. Mathilda Kjällquist

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:26. Arkeologiska undersökningar. E4-projektet i norra Skåne – en sammanfattning av ett arkeologiskt projekt. Väg E4, riksväg 24 och lokalvägar. Etapperna Mölletofta-Rya och Örkelljunga-länsgränsen. Bengt Jacobsson

2003

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:1. Arkeologisk undersökning. En gård på Lilla Tvären. Boplatslämningar och järnhantering från den äldre järnåldern. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 4:1. Nathalie Becker

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk undersökning. Mer grophusbebyggelse vid Bjärred. Reglerad grophusbebyggelse från den yngre järnåldern. Skåne, Flädie socken, Flädie 23:4, RAÄ 8. Nathalie Becker

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:3 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2003:37 Arkeologisk undersökning. Gualöv. En gravmiljö från yngre bronsålder. Skåne, Gualöv socken, Väg E22 Gualöv-Bromölla, Gualöv 61:1. Fredrik Svanberg med bidrag av Elisabeth Bengtsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:4, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2003:38. Arkeologisk undersökning. Årups Norrevång. Huslämning och härdanläggningsområde från bronsålder Skåne, Ivetofta socken, fastighet Årup 1:1, RAÄ 162. Ylva Wickberg och Karl-Magnus Melin

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:5 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2003:36. Arkeologisk undersökning och efterundersökning. Sockengränsen och Kråkeslätt. Gravar och boplatslämningar från yngre bronsålder. Skåne, Gualöv och Ivetofta socknar, Väg E22 Gualöv-Bromölla, Gualöv 5:11 och Årup 1:1. Linda Pettersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:6. Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2003:35. Arkeologisk undersökning. Årup. Boplats- och bebyggelselämningar från senpaleolitikum, tidigmesolitikum och yngre bronsålder. Skåne, Ivetofta socken, Väg E22 Gualöv-Bromölla, Årup 1:1. Conleth Hanlon med bidrag av Tony Björk och Björn Nilsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:7. Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2003:34 Hunneberget. Arkeologisk undersökning. En neolitisk centralplats. Väg E22 Kristianstad. Fjälkinge Skåne, Fjälkinge socken, RAÄ 76. Ivan Balic och Anders Edring

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:8. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar och en mesolitisk fyndplats vid Lärkesholmsån. Område V24:2, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Lärkesholm 1:31. Thomas Andersson och Cecilia Cronberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:9. Arkeologisk undersökning. Stenåldersboplatser och odlingslämningar vid Lärkesholmsån. Område V24:3, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Lärkesholm 1:31. Cecilia Cronberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:10. Arkeologisk undersökning. Odlingslämningar och en mesolitisk satellitlokal vid Lärkesholmsån. Område V24:4, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Lärkesholm 1:31. Thomas Andersson och Cecilia Cronberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:11. Arkeologisk undersökning. Mesolitiska och neolitiska satellitlokaler. Område V24:8, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Lärkesholm 1:31. Cecilia Cronberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:12. Arkeologisk undersökning. Mesolitiska satellitlokaler vid gamla Jälla sjö. Område E4:28A, Örkelljunga-länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Jälla 1:8. Cecilia Cronberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:13. Arkeologisk undersökning. Rydebäck station. Gårdar från förromersk järnålder. Skåne, Kvistofta socken, Rya 1:30 (f. d. Katslösa 14:1). Håkan Aspeborg med bidrag av Björn Gedda

Dela sidan på