UV Väst Daff

2007

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:1. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska gårdslämningar vid Nedregårdens industriområde. Halland, Träslövs socken, Getakärr 2:14, RAÄ 100. Jörgen Streiffert

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:2. Arkeologisk undersökning Götabåten. Västergötland, Göteborgs stad, RAÄ 216, fartygslämning vid Lilla Bommen. Staffan von Arbin med bidrag av Mats Lindqvist

2006

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:1. Arkeologisk undersökning. Ytterligare spår från kokgropar vid Träslövsläge. Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 3:12, RAÄ 183. Jörgen Streiffert

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:2. Arkeologisk undersökning. Gåshult I, RAÄ 178 – delundersökning av senmesolitisk boplats. Bohuslän, Hogdal socken, Gåshult 1:17, 1:21, 1:23, RAÄ Hogdal 178. Eva Schaller Åhrberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:3. Arkeologisk undersökning. Gåshult II, RAÄ 431 – senmesolitisk boplats. Bohuslän, Hogdal socken, Gåshult 1:21, 1:23, RAÄ 431. Kalle Thorsberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:4. Arkeologisk undersökning. Skaveröd II, RAÄ 432 – stenåldersboplats. Bohuslän, Hogdal socken, Skaveröd 1:6, RAÄ 432. Kalle Thorsberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:5. Arkeologisk undersökning. Nordby I, RAÄ 434 – senmesolitisk boplats. Bohuslän, Hogdal socken, Nordby 4:3, RAÄ 434. Kalle Thorsberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:6. Arkeologisk undersökning. Nordby II, RAÄ 408 – stenåldersboplats. Bohuslän, Hogdal socken, Nordby 3:4, Hogdal 408. Eva Schaller Åhrberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:7. Arkeologisk undersökning. Nordby III, RAÄ 439 – stenåldersboplats. Bohuslän, Hogdal socken, Nordby 4:3, RAÄ 439. Glenn Johansson

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:8. Arkeologisk undersökning. Nordby IV, RAÄ 440 – stenåldersboplats. Bohuslän, Hogdal socken, Nordby 4:3, RAÄ 440. Glenn Johansson

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:9. Arkeologisk undersökning. Nordby V, RAÄ 410 – stenåldersboplats. Bohuslän, Hogdal socken, Nordby 4:3, RAÄ 410. Glenn Johansson

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:10. Arkeologisk undersökning. Rv 40, delen Brämhult – Rångedala. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar. Västra Götalands län, RAÄ 119 i Toarps socken, RAÄ 226 och RAÄ 227 i Rångedala socken. Gisela Ängeby och Pär Connelid

2005

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:1. Arkeologisk undersökning. Kokgropar i lång rad – lång tids ritualer. Bohuslän, Skee socken, Blomsholm 1:14, RAÄ 1593. Pia Claesson

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:2. Arkeologisk undersökning. Mellanneolitikum vid Värmlandsbro. Bohuslän, Skee socken, Blomsholm 1:14, RAÄ 1598. Kalle Thorsberg och Robert Hernek

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Arkeologisk undersökning. Gårdar från äldre järnålder vid Fjärås Vallby. Landskap, Fjärås socken, Vallby 7:12, RAÄ 512. Gisela Ängeby

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:4. Arkeologisk undersökning. Arkeologi inför Götatunneln. Västra Götalands län, Göteborgs stad, RAÄ 216, norr om Järntorget och vid Lilla Bommen. Carina Bramstång och Göte Nilsson Schönborg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:5. Arkeologisk undersökning. Arkeologi inför ny lärarhögskola i Göteborg. Västergötland, Göteborgs stad, kvarteren/fastigheterna Jungfrustigen 28 och Gamla Latin 29, RAÄ 216. Carina Bramstång och Göte Nilsson Schönborg

2004

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:1. Arkeologisk undersökning. Tidigmedeltida grophus i Blackeberg. Halland, Vinbergs socken, Tröinge 6:4, RAÄ 128. Anna Aulin Häggström

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2. Arkeologisk undersökning. Aplared – en gårdstomt från tidigmodern tid. Västergötland, Ljushult socken, Aplared 1:29, RAÄ 53. Christina Rosén och Mattias Öbrink, med bidrag av Karin Viklund

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:3. Arkeologisk undersökning. Neolitikum på Liskekasberget. Bohuslän, Hogdal socken, Dyne 1:1, RAÄ 444 och 445. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:4. Arkeologisk undersökning. En enda kokgrop. Bohuslän, Hogdals socken, Dyne 1:1, RAÄ 443. Marianne Lönn

2003

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:1. Arkeologisk undersökning. Kokgropar och härdar vid Träslövsläge – undersökning av kokgropslokaler. Halland, Tvååker socken, Tvååker-Ås 4:5, RAÄ 196, 197 och 198. Tina Fors

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:2. Arkeologisk undersökning. En boplats vid Falkenbergsmotet. Halland, Vinberg socken, Tröinge 6:4, RAÄ 109/123. Anna Aulin Häggström och Gabriella Kalmar

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:4. Arkeologisk undersökning. I vägen för värmeverk. Från ensidiga tvåpoliga kärnor till rabbad keramik. Halland, Hanhals socken, Hammargård 1:7, RAÄ 121. Anna Aulin Häggström

2002

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:1. Arkeologisk undersökning. Torpom. Bohuslän, Hogdals socken, Gåshult 1:5, 1:25, RAÄ 422. Gundela Lindman

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:2. Arkeologisk undersökning. Fristorp/Benhult. Bohuslän, Hogdals socken, Ramdal 1:6, Gåshult 1:5, RAÄ 423. Gundela Lindman

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:3. Arkeologisk undersökning. Hogdal 429. Bohuslän, Hogdals socken, Ramdal 1:4, RAÄ 429. Glenn Johansson och Gundela Lindman

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:4. Arkeologisk undersökning. Ramdal. Bohuslän, Hogdals socken, Ramdal 1:6, Fridhem 1:2, RAÄ 380. Gundela Lindman

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2002:5. Arkeologisk undersökning. Skaveröd. Bohuslän, Hogdals socken, Skaveröd 1:9, RAÄ 315 och 39. Glenn Johansson och Gundela Lindman

2001

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:1. Arkeologisk undersökning. Hältorp – bosättning och gravplats från bronsålder och äldre järnålder. Västergötland, St. Peder socken, Hältorp 1:45, 1:14, 1:26, RAÄ 56. Ola Kadefors

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:2. Arkeologisk undersökning. I kanten av en boplats. Västergötland, St. Peder socken, Hede 1:5, RAÄ 57. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:3. Arkeologisk undersökning. Boplatsspår och skålgropar – bronsåldersboplats med yngre påverkan. Västergötland, Ale-Skövde socken, Rumpetorp 1:41, RAÄ 136, 137. Ewa Ryberg

UV Väst, dokumentation av fältarbetsfasen 2001:4. Arkeologisk undersökning. Gravfältet vid Mute. Halland, Rolfstorps socken, Mute 4:1, RAÄ 162. Mats Lindqvist

Dela sidan på