UV Bergslagen Rapport

Rapporter från UV Bergslagen 2009 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2009.

UV Bergslagen Rapport 2009:1. Arkeologisk förundersökning. Ängelsberg. Västmanland, Västervåla socken, Ängelsberg 1:11, RAÄ 7:1 m fl. Helmut Bergold och Annica Ramström

UV Bergslagen Rapport 2009:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås. Eller – åter till Djäknegatan. Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232. Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

UV Bergslagen Rapport 2009:3. Arkeologisk förundersökning. Kabelschakt i centrala Örebro. Köpmangatan-Stortorget-Drottninggatan-Vasagatan. Närke, Örebro stad, RAÄ 83. Annica Ramström

UV Bergslagen Rapport 2009:6. Arkeologisk undersökning. Askersunds Landskyrka. Kyrkogården och Klockarebacken. Närke, Askersunds socken, Askersunds Landskyrka 1:1 och Klockarebacken 1:12, RAÄ 187. Martin Edlund

Dela sidan på