2008

Rapporter från UV Bergslagen 2008 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2008.

UV Bergslagen Rapport 2008:1. Arkeologisk utredning, etapp 2. Riksväg 51. Delen Trolleflods mosse-Hjortkvarn. Närke; Bo socken; Lilla Emma 1:1 och 1:3; Kängstorp 1:2. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:2. Arkeologisk förundersökning. Siggeboda. En bergsmansby vid sjön Usken Västmanland, Linde socken, Siggeboda 1:9, RAÄ 531. Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2008:3. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Ny sträckning för Riksväg 56 mellan Stingtorpet och Tärnsjö. Uppland; Enåker, Huddunge, Nora och Västerlövsta socknar. Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2008:4. Arkeologisk undersökning. Treuddar och hägnader. E18-undersökning vid Bengtstorps gravfält. Närke, Täby socken, Bengtstorp 1:1, RAÄ 34, RAÄ 35. Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2008:5. Särskild arkeologisk undersökning. Vinön. Järnåldersgravar på en ö i Hjälmaren. Närke, Lännäs socken, Vinön, gravfält RAÄ 27. Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2008:6. Särskild arkeologisk undersökning. Fridhem. Boplats från övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Västmanland, Kungsåra socken, Karleby 2:8, RAÄ 228. Olof Pettersson, Ebba Knabe, Leif Karlenby

UV Bergslagen Rapport 2008:7. Arkeologisk utredning. Skästa hage. Västmanland, Lillhärads socken, Skästa 1:8. Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2008:8. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Marieberg. Utökat handelsområde norr om Mariebergs köpcentrum. Närke, Mosjö socken, Mosås 8:3, Rävgräva 1:4 och 4:2. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:9. Arkeologisk utredning. Kärsta. Fyndplats för stenyxor. Närke, Lillkyrka socken, Kärsta 5:7, RAÄ 107. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:10. Arkeologisk förstudie-utredning, etapp 1. Ulvsätters industriområde – Norr om Tälleleden. Närke, Hardemo socken, Ulvsätter 2:4. Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2008:11. Arkeologisk förundersökning. Gång- och cykelväg intill Tybble bytomt. Närke, Örebro stad, Almby 11:202, RAÄ 159. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:12. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Kulturlager och anläggningar i kvarteret Tryckeriet. Närke, Örebro stad, Kvarteret Tryckeriet 12, RAÄ 83. Helmut Bergold

UV Bergslagen Rapport 2008:14. Arkeologisk förundersökning. Äldre bebyggelse vid Mosjö kyrka. Närke, Mosjö socken, Mosås 5:7, RAÄ 58. Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2008:15. Arkeologisk utredning. Haget vid Äversta. Närke, Glanshammar socken, Äversta 2:1, RAÄ 67. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:16. Arkeologisk undersökning. Gården Stora Mon och dess närområde. Riksväg 49, Stubbetorp-Gustavstorp, södra delen. Närke, Hammars socken, Stubbetorp 1:1, RAÄ 391, RAÄ 403 och RAÄ 404. Helmut Bergold

UV Bergslagen Rapport 2008:17. Arkeologiska undersökningar. Tre mesolitiska boplatser vid Fornvätterns strand. Riksväg 49, delen Stubbetorp-Gustavstorp. Närke, Askersunds socken, Åviken 1:1, Torstorp 1:2, RAÄ 205, RAÄ 211 och RAÄ 212. Jenny Holm och Christina Lindgren

UV Bergslagen Rapport 2008:20. Särskild arkeologisk undersökning. Källarvalv på Stortorget i Örebro. Närke, Örebro stad, RAÄ 83. Annica Ramström

UV Bergslagen Rapport 2008:21. Arkeologisk förundersökning. Nannberga. Schaktningsövervakning intill en gropkeramisk boplats. Närke, Götlunda socken, Nannberga 3:45, RAÄ 128. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2008:22. Arkeologisk utredning. Ekeby Prästgård. Närke, Kumla socken, Ekeby Prästgård 2:1. Helmut Bergold

Dela sidan på