2000–2002

2000

UV Bergslagen Rapport 2000:12. Arkeologisk schaktövervakning. Telekabel vid Hagalund och Snavlunda. Närke, Örebro stad, RAÄ 95, 96, 102, 165, 166 och 177. Kenneth Andersson och Annica Ramström

UV Bergslagen Rapport 2000:20. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Almby bytomt. Närke, Almby socken, Kv. Lekvattnet 4 och 11, RAÄ 160. Örebro kommun. Katalin Schmidt Sabo

2002

UV Bergslagen Rapport 2002:6. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Råberga vid Örebro-Bofors Flygplats. Närke, RAÄ 19, 75, 76, 79, 80, 82 och 88 i Täby socken, fastighet Råberga. Ann Lindkvist och Åsa Westin

Dela sidan på