2003

Rapporter från UV Bergslagen 2003 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2003.

UV Bergslagen Rapport 2003:1. Arkeologisk förundersökning. Senare tiders aktiviteter vid Näsby bytomt. Närke, Örebro stad, Almby 11:30, RAÄ 205. Gunlög Graner

UV Bergslagen Rapport 2003:2. Särskild arkeologisk undersökning. Två gravfält med boplatslämningar längs Mälarbanan mellan Bro och Bålsta. RAÄ 57 i Bro socken och RAÄ 11 i Låssa socken, Uppland. Kenneth Andersson, Bo Annuswer, Catarina Karlsson och Kerstin Åberg

UV Bergslagen Rapport 2003:4. Arkeologisk förundersökning. Tybble bytomt – och dess föregångare. Närke, Örebro stad, RAÄ 159 (del av). Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2003:5. Arkeologisk förundersökning. Sten- och järnålder i kvarteret Svärdbäraren. Värmland, Karlskoga socken, Kvarteret Svärdbäraren 21, RAÄ 73. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2003:7. Arkeologisk förundersökning. Cirklar och trianglar, geometri av sten. En förundersökning av ett gravfält med möjliga odlingslämningar. Bengtstorp 1:1, RAÄ 34, 35 och 68, Täby socken, Örebro kommun, Närke. Catarina Karlsson

UV Bergslagen Rapport 2003:13. Arkeologisk undersökning. Lilla Gävsjö – en tidigneolitisk boplats i ytterskärgården. Väg 264. Uppland, Vallentuna socken, Bällsta 2:19, RAÄ 479. Gunlög Graner med bidrag av Jan Storå

Dela sidan på